لیست مفاهیم بخش بازاریابی و فروش

مقدمهمکانیسم های ضد تصرف خصمانه(Anti Hostile Overtake) یا قرص های سمی(Poison Pills) مقدمه اصطلاح تصرف خصمانه به موقعیتی اشاره دارد که در آن  هیئت مدیره شرکت هدف پیشنهاد خرید را رد می کند ، با خرید مبارزه می کند و به سهامداران توصیه می کند که پیشنهاد شرکت خریدار را نپذیرند ، اما خریدار همچنان اصرار بر خرید دارد، یا مستقیماً پس از اعلام…
تعریف تصاحب (Takeover)تصاحب دوستانه (Friendly Takeovers)تصاحب خصمانه (Hostile Takeovers) تصاحب نجات (Bailout Takeover) تعریف تصاحب (Takeover) تصاحب عبارت است از خرید یا تملیک یک شرکت هدف توسط یک شرکت خریدار. معمولا تصاحب توسط شرکت های بزرگتر و با هدف شرکت های کوچکتر انجام می شود.   تصاحب دوستانه (Friendly Takeovers) تصاحب دوستانه، پیشنهادی است که به صورت عمومی توسط مدیریت…
مدل الماس چیست؟مزایای رقابتی سنتی کشورهاخوشه ها (Clusters)عوامل پیشرفته برای مزیت رقابتینقش دولت در مدل الماس پورترکتاب “مزیت رقابتی کشورها” مدل الماس چیست؟ مدل “الماس مایکل پورتر برای مزیت رقابتی کشور ها” مدلی را ارائه می دهد که می تواند به درک موقعیت مقایسه ای یک کشور در رقابت جهانی کمک کند. این مدل همچنین می تواند برای مناطق جغرافیایی،…
مدل استراتژی های رقابتی پورتررهبری هزینه (Cost Leadership) تمایز (Differentiation) تمرکز (Focus) گیر افتادن در میان (Stuck in the Middle)مروری بر کتاب “استراتژی رقابتی” مدل استراتژی های رقابتی پورتر بر اساس مدل مزیت رقابتی(CA: Competetive Advantage) پورتر ، یک استراتژی رقابتی برای ایجاد موقعیت یا حفظ جایگاه خود در یک صنعت، اقدام تهاجمی یا دفاعی از خود نشان می دهد…
مزیت رقابتی چیست؟خلاصه نکات کلیدیدرک مزیت رقابتیمزیت نسبیمزیت تمایزیچگونه می توانم بفهمم که یک شرکت دارای مزیت رقابتی است؟چگونه می توان مزیت رقابتی خود را بیش از حد افزایش داد؟چرا شرکتهای بزرگتر دارای مزایای رقابتی هستند؟مزیت تمایزی چه تفاوتی با مزیت نسبی دارد؟ مزیت رقابتی چیست؟ مزیت رقابتی به عواملی اطلاق می شود که به شرکت اجازه می دهد کالا…
آمیخته بازاریابی(Marketing Mix) 4C چیست؟اجزای تشکیل دهنده ی 4C : آمیخته بازاریابی(Marketing Mix) 4C چیست؟ سالها پس از معرفی مدل 4P (حدود سال 1989) ، با افزایش تعاملات و ارتباطات تجاری و گسترش اینترنت ، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که مدل 4P دیگر پاسخگو نیست و باید به دنبال یک مدل مدرن تر باشند. در آن زمان بود که…
مدل 7P بومز بیتنر (Booms & Bitner)بقیه ی P های اضافه شده به مدل آمیخته ی بازاریابی (تمامی P های بازاریابی در یک نگاه)مراجع: مدل 7P بومز بیتنر (Booms & Bitner) 7P یک ابزار استراتژی بازاریابی است که تعداد متغیرهای قابل کنترل را از 4 در مدل آمیخته بازاریابی اصلی به 7 افزایش می دهد. مدل آمیخته ی بازاریابی 4P در درجه…
آمیخته بازاریابی(Marketing Mix) چیست؟مراجع: آمیخته بازاریابی(Marketing Mix) چیست؟ مدل آمیخته بازاریابی (که همچنین با نام 4P شناخته می شود) می تواند توسط بازاریابان به عنوان ابزاری برای تعیین استراتژی بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. مدیران بازاریابی از این روش برای ایجاد پاسخ مطلوب در بازار هدف با ترکیب 4 (یا 5 یا 7 یا 15) متغیر به روش مطلوب استفاده می…
مدل توجه یک تئوری ارتباط جمعی با تمرکز بر جلب توجه مشتریان بالقوه است. مدل توجه ارتباط جمعی ابتدا توسط پروفسور دنیس مک‌گیل (Danis McQuail) در کتاب سال 1987 اش با عنوان “تئوری ارتباط جمعی: مقدمه” کشف شد. مدل متمرکز حول مفهومی است که بیان می کند جلب توجه مشتریان مستعد هدف هر وسیله ی ارتباط جمعی است. مک‌گیل در…
بازاریابی B2B چیست؟ مفهوم.تاریخچه‌ی بازاریابی B2Bمراحل فرآیند تصمیمگیری-خرید B2Bمشخصه‌های بازاریابی B2B در قیاس با بازاریابی مصرف‌کنندهپیچیدگی خرید B2B و فرآیندهای فروش/بازاریابیمنابع: بازاریابی B2B چیست؟ مفهوم. بازاریابی کسب‌وکار با کسب‌وکار (Business-to-Business)، بازاریابی و فروش کالاها، خدمات یا اطلاعات به شرکت‌های تجاری، سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی است. شرکت‌های B2B کالاها و خدمات مصرفی توسط شرکت‌های دیگر در تولید چندین کالا و خدمات…
فهرست