ما چگونه به مشتریان خود کمک می کنیم

گروه مشاوران هدا، با تکیه بر بیش از سه دهه تجربه ی مدیران خود در مدیریت صنایع گوناگون ، کسب بینش دقیق نسبت به فضای محیط صنایع کشور، به کار گیری فنون و دانش روز مدیریت و مطالعه نیازهای روز مدیران و سازمان های کشور، در قالب دو رویکرد جامع خدمات مشاوره مدیریت را ارائه می نماید:
1. رویکرد مساله محور
2. رویکرد تعالی

 

رویکرد مساله محور

سازمان ها و مدیران، پیش از آنکه به خدمات مشاوره عمومی و از پیش تعریف شده نیاز داشته باشند، به شناخت صحیح و دقیق مسائل سازمان نیازمند هستند. در شرایطی که خدمات مشاوره دریافتی منطبق با علل ریشه ای پیدایش مسائل سازمان نباشد، علاوه بر ناکارآمدی، نتایج آن قابل ارزیابی نخواهد بود. گروه مشاوران هدا، ضمن بهره مندی از دانش این رویکرد نوین در ارائه ی خدمات مشاوره، اقدام به طراحی و به کارگیری مدل بومی متناسب با فضای روز صنعت ایران با نام اختصاری HSB (Hoda Solution-Based method) نموده است و رویکرد خدمت-محوری را به سبب ناتوانی در حل مسائل کنار گذاشته است.
خلق ارزش در ارائه خدمات مشاوره در کنار تضمین نتایج حاصل از ارائه خدمات در سازمان ها سبب تمایز گروه مشاوران هدا با سایرین گشته است. یکی از پایه¬ ای ترین ارزش های محوری ما در ارائه ی خدمت مشاوره مدیریت، تفاهم و اقناع مشتری در بیان مساله و ارزش افزوده ی حاصل از حل مسئله است. اینکه مدیران سازمان، مسائل سازمان را با دقت و وضوح کامل شناسایی کنند، اهمیت و مزایای حل مسائل سازمان را دریابند و ارزش افزوده ی حاصل از هزینه¬های پیاده سازی خدمات مشاوره مدیریت را محاسبه نموده و تضمین نمایند.

در این رویکرد تخصصی، مشاوره بر اساس نوع و میزان شناخت از مسائل سازمان ، طراحی می گردد و در قالب دو خدمت “پایدارسازی” شامل سه مرحله و “افدام فوری” ارائه می گردد.

پایدار سازی: در پایدارسازی خدمات در قالب سه بسته ی متوالی و بر حسب وضعیت سازمان نسبت به مسائل خود در نظر گرفته شده است.
مرحله عارضه یابی با هدف شناسایی وضعیت کنونی سازمان و اولویت بندی نقاط اثر گذار در بهبود عملکرد سازمان به کار گرفته می شود. پس از شناسایی و اولویت بندی مسائل سازمان، نسبت به ارائه راهکارها و برنامه اجرایی در مرحله ایده پردازی و حل مسئله اقدام می گردد. سپس مشاوره در پیاده سازی راهکار در مرحله اجرا صورت می پذیرد.

اقدام فوری: ارائه ی خدمات مشاوره به کسب و کارهای نوپا با هدف گذر از تهدیدات و تغییرات محیط کسب و کار می باشد. این خدمت (بسته) ترکیبی از تمام خدمات، به صورت چابک، برای سازمان های کوچک و استارتاپ ها طراحی گردیده است.

 

رویکرد تعالی محور

این رویکرد، در شرایطی که سازمان در وضعیت پایداری نسبی قرار دارد ارائه می گردد. هدف این رویکرد توسعه ظرفیت و عملکرد و ارتقای سطح سازمان بر اساس متد ها و استاندارد های روز دنیا می باشد و در قالب دو خدمت “پژوهش و توسعه” و “تعالی سازمانی” ارائه می گردد.

 

در ادامه 6 بسته ی خدمتی ارائه شده توسط گروه مشاوران هدا معرفی می شوند:

عارضه یابی

مخاطب این بسته مدیرانی اند که درون سازمان خود با مشکلاتی مواجه هستند، اما مساله و مشکل اصلی را نمیدانند. معمولا در این حالت مدیران نمی دانند که مساله در کدام بخش(یا بخش ها) از سازمان وجود دارد و حتی اگر به صورت حدودی بدانند که مشکل در کدام بخش قرار دارد، ریشه و علت اصلی بروز مشکلات را به صورت دقیق نمی توانند شناسایی کنند. در واقع این بسته مناسب شرکت ها و سازمان هایی است که از یک مشکل ناشناخته آسیب دیده اند و تا کنون با تمام تلاش ها موفق به شناسایی و یافتن ریشه ی مشکلات نشده اند.

نحوه ی ارائه ی خدمت در این بسته بدین صورت است که برای سازمان مخاطب، یک پروژه ی عارضه یابی کلی (در تمام بخش های یک سازمان) اجرا می شود، و در نهایت وضعیت کنونی سازمان و مشکلات (عارضه ها) ای که شناسایی شده اند به صورت مستدل و تحلیلی به مشتری ارائه می شوند. همچنین برای هریک از مشکلات شناسایی شده، راهکار های بهبود و اصلاح پیشنهاد می شود.

طبعا عارضه یابی سازمانی، بسته به نیاز مخاطب و میزان هزینه ای که برای این کار درنظر گرفته است، می تواند متفاوت باشد. گروه مشاوران هدا، خدمت عارضه یابی را در 2 سطح به مخاطبان ارائه می کند:

 • عارضه یابی اجمالی: بر اساس اطلاعات در دسترس – با اتکا به تجربیات مشاوران هدا در موارد مشابه
 • عارضه یابی عمیق: بر اساس مطالعه کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق از تمامی بخش های سازمان – با اتکا به تحلیل دقیق اطلاعات توسط تحلیلگران با تجربه گروه مشاوران هدا – زیر نظر یک پرینسپل (مشاور عالی) متخصص و با تجربه در حوزه ی صنعتی مخاطب

 

مراحل اجرایی بسته ی عارضه یابی به اختصار بدین ترتیب می باشد:

 1. شناخت و آشنایی با سازمان مخاطب
 2. تعریف اسکوپ عارضه یابی و پیشنهاد پروژه (و عقد قرارداد)
 3. طراحی روش جمع آوری اطلاعات
 4. جمع آوری اطلاعات
 5. تحلیل اطلاعات
 6. همفضایی و هماهنگی با مدیران میانی سازمان
 7. ارائه ی خروجی های تحلیل به مدیران ارشد (یا مدیر عامل)
 8. ارائه ی پیشنهادات در خصوص رفع و بهبود مسائل
 9. ارائه ی گزارش نهایی و تحویل اسناد و مدارک پروژه

ایده پردازی و حل مساله

مخاطب این بسته ، مدیرانی اند که درون سازمان خود با مشکلات و مسائلی شناخته شده مواجه هستند(یا در نتیجه ی اجرای عارضه یابی بدان رسیده اند)، اما راه حل اصلاح یا بهبود آن مساله را نمی دانند. در واقع این بسته مناسب شرکت ها و سازمان هایی است که مساله را به خوبی شناسایی کرده اند اما تا کنون موفق به حل آن مساله نشده اند، و یا از راهکار های پیشنهاد شده اطمینان کافی ندارند.

در این بسته تمرکز بر روی “ایده پردازی و حل مساله” است، بدین صورت که گروه مشاوران هدا، با ارزیابی اجمالی سازمان و مساله ی موجود، این تضمین را به مخاطب می دهد که تا زمانی که به راه حلی برای مساله دست نیافته پروژه را ادامه دهد و دریافت هزینه ی نهایی را مستلزم رسیدن به راه حل می داند.

در راستای نیل به راه حل مورد نظر، گروه مشاوران هدا از تمامی ابزار ها و تکنیک های مدیریتی استفاده خواهد کرد، و با بهره گیری از نظرات مشاوران با تجربه در حوزه ی صنعت مورد نظر به ارائه ی راهکار خواهد پرداخت. همچنین بدیهی است که زمان و هزینه ی مورد نیاز برای اجرای این بسته خدمتی کاملا وابسته به ابعاد سازمان و نوع و ابعاد مساله است.

مراحل اجرایی بسته ی ایده پردازی به اختصار بدین ترتیب می باشد:

 1. شناخت و آشنایی با سازمان مخاطب و مساله ی مورد نظر
 2. جمع آوری اطلاعات لازم
 3. تحلیل اطلاعات
 4. ایده پردازی (استفاده از ایده های تطبیقی داخلی و خارجی)
 5. ارائه ی راهکارها (ترکیبی از خدمات و تکنیک ها و سیستم های استاندارد و شناخته شده)
 6. همفضایی و هماهنگی نتایج اولیه با مدیران میانی و مدیران اجرایی سازمان
 7. آزمون و تست ایده ها و راهکار ها (آزمون محدود) جهت تایید نهایی
 8. تعریف پروژه های بهبود و اصلاح
 9. ارائه گزارش نهایی و تحویل مستندات پروژه

بستۀ اجرایی

مخاطب این بسته مدیرانی اند که درون سازمان خود با مشکلات و مسائلی شناخته شده مواجه هستند، و راه حل اصلاح یا بهبود آن مسائل را نیز می دانند(یا در نتیجه ی اجرای عارضه یابی و حل مساله بدان رسیده اند)، اما به دلایلی به صورت درون سازمانی امکان اجرا و پیاده سازی آن اقدامات را ندارند. و دلیل این امر می تواند عدم وجود توان اجرایی یا عدم وجود صرفه در اجرای داخلی باشد. در واقع این بسته مناسب مدیرانی است که نیاز مدیریتی سازمان خود را میدانند و شناخت کافی از آن دارند، و کاملا آگاهانه به سراغ یک مجری بیرونی آمده اند تا یک خدمت با کیفیت و تخصصی را دریافت کنند.

در این بسته تمرکز بر روی “اجرای خدمات مدیریتی” است، بدین صورت که لیست تمام خدمات قابل اجرا توسط گروه مشاوران هدا در مقابل مدیر قرار داده می شود، و مدیر (که دارای دانش مدیریت روز می باشد) به صورت آگاهانه و بر اساس نیاز سازمان خود از میان آنها خدمت های مورد نظر خود را انتخاب می کند.

تیم های تخصصی گروه مشاوران هدا در زمینه ی اجرای خدمات مختلف مدیریتی، دارای سابقه و تخصص مناسب می باشند، و در کنار نظارت و راهبری مشاوران ارشد و با تجربه در حوزه های صنعتی مربوطه به پیاده سازی واجرای خدمات می پردازند.
همچنین گروه مشاوران هدا، در کنار اجرا و پیاده سازی خدمات منتخب توسط مشتری، به جهت کمک هرچه بیشتر، نظرات و پیشنهادات تکمیلی خود را در اختیار مخاطب قرار می دهد.

لیست تمامی خدمات ارائه شده توسط گروه مشاوران هدا را میتوانید در قسمت خدمات مشاهده کنید. (در پایین این صفحه)

مراحل کلی در بسته ی اجرایی به اختصار بدین ترتیب می باشد:

 1. شناخت و آشنایی با سازمان مخاطب و ارزیابی کلی نیاز های سازمان
 2. تایید تناسب بین خدمات انتخاب شده با اهداف مخاطب از دریافت خدمات (مشاوره ضمنی) / در صورت نیاز: پیشنهاد عارضه یابی
 3. تعیین اسکوپ هر یک از خدمات انتخاب شده
 4. توافق بر سر اجزا (عقد قرارداد)
 5. طراحی و برنامه ریزی
 6. جمع آوری اطلاعات
 7. تحلیل اطلاعات
 8. ارائه ی خروجی های اولیه
 9. همفضایی و هماهنگی با مدیران میانی (مدیران اجرایی)
 10. ارائه ی گزارش نهایی به مدیران ارشد (مدیر عامل)
 11. تدوین ابزار های مورد نیاز (بسته به خدمت های مختلف)
 12. پیاده سازی: آموزش پرسنل و نظارت

بستۀ اقدام فوری

این بسته مناسب برای مدیران و صاحبان کسب و کارهای کوچک یا نوپا (استارتاپ ها) است که در نقطه ی تشکیل شرکت یا ورود اولیه به بازار هستند. کسب و کارهایی که با تهدیدات و مشکلات متنوعی روبرو بوده و برای زنده مانی و بقا در بازار و رسیدن به ثبات تلاش می کنند.

در این بسته، تاکید گروه مشاوران هدا بر همراهی میدانی با مخاطبان در میدان کسب و کار آنها است. بدین صورت که ما در کنار مدیران و صاحبان کسب و کار، به عنوان یک مشاور دلسوز حضور یافته و با توجه به سرعت بالای تغییرات، در صدد ارائه ی بهترین و موثر ترین راهکارها در کوتاهترین زمان هستیم.

کمک به رشد کسب و کارهای متوسط و کوچک، از طرفی یکی از ارزش های اجتماعی مورد توجه شرکت هدا می باشد، و گروه مشاوران هدا با هدف رشد اقتصادی در جامعه اقدام به ارتقای سطح توانمندی مدیریتی کسب و کارهای خرد و متوسط می کند.

بدیهی است که میزان زمان و هزینه ی مورد نیاز برای اجرای این بسته بسیار متغیر بوده و به نیاز های مخاطب بستگی دارد. اما با توجه به محدودیت مالی اینگونه کسب و کارها، گروه مشاوران هدا در ارائه ی خدمات بسته ی اقدام فوری سعی در به حداقل رساندن هزینه ها داشته و عمدتا در قالب مشارکت در نتایج حاصله اقدام به همکاری با مشتریان می کند.

بر اساس تجربه ی گروه مشاوران هدا در ارائه ی مشاوره به کسب و کارهای مختلف در صنایع مختلف، حوزه هایی که عمدتا مورد نیاز مبرم کسب و کارهای کوچک و متوسط است، از این قرار اند:

 • مالی
  • تامین مالی کوتاه مدت (مدیریت نقدینگی)
  • تامین مالی بلند مدت (جذب سرمایه)
  • حسابداری و حسابرسی مالی
 • بازاریابی
  • مدیریت بازاریابی و فروش
  • برنامه ریزی رسانه و تبلیغات
  • e-commerce
 • استراتژی
  • تدوین و تعیین مدل کسب و کار و طراحی پلن کسب و کار
  • طراحی فرآیند های اصلی کسب و کار
  • تدوین ارکان جهت ساز (شفاف کردن اهداف و حوزه های اصلی یک شرکت)
  • مطالعات بازار کوتاه مدت – مطالعات برای ورود به بازار – مطالعات محصول
  • ارزیابی کلی و سریع شرکت، با هدف تعیین استراتژی های بقا و رشد
 • منابع انسانی
  • آموزش مهارت های مورد نیاز منابع انسانی: کار تیمی – توسعه فردی – برقراری ارتباط
  • ساختار های مدیریت منابع انسانی (در سطح استارتاپ)
  • تدوین شرح شغلی افراد، چارت سازمانی و تفکیک حوزه های کاری
  • آموزش رهبری به مدیران – مدل های تصمیم گیری – تفکر خلاق و تفکر نقاد
 • ایده پردازی: ارائه ی راه حل های خلاقانه برای چالش های خاص

 

مراحل اجرایی بستۀ اقدام فوری به اختصار بدین قرار می باشد:

 1. شناخت و آشنایی با شرکت و شرایط کسب و کار
 2. ارزیابی اولیه و کلی از وضعیت موجود و احصای مسائل
 3. تعیین وضعیت مطلوب و هدفگذاری کوتاه مدت
 4. ارائه ی پیشنهادات، با همفکری و به صورت تعاملی (اولویت بندی شده)
 5. پیاده سازی و اجرای طرح ها بر اساس اولویت ها
 6. بازخوردگیری و اصلاح مسیر به صورت تعاملی (چندین بار)
 7. ارزیابی میزان نیل به اهداف تعیین شده (بر اساس رویکرد MBO)
 8. پایان همکاری و ادامه به صورت پشتیبانی دوره ای (در صورت نیاز مشتری)

پژوهش و توسعه

این بسته مناسب برای مدیرانی است که به دنبال افزایش اطلاعات و داده ها و دانسته های خود با انجام مطالعاتی در حوزه یا حوزه هایی خاص می باشند. یک مطالعه می تواند با هدف تبلیغات، شناخت بازار، عارضه یابی، تعیین استراتژی، شناسایی منابع تامین و یا هر هدف دیگری انجام پذیرد.

در بسته ی پژوهش و مطالعه، تاکید گروه مشاوران هدا بر استفاده از مدل های اصولی و علمی “روش تحقیق” می باشد، به نحوی که روایی و پایایی نتابج قابل تضمین باشد. رزومه ی گروه مشاوران هدا در انجام تحقیقات در حوزه های مختلف علمی، صنعتی و مدیریتی، خود بهترین گواه برای کیفیت خروجی مطالعات می باشد.

بدیهی است که هزینه و زمان لازم برای اجرای پروژه های پژوهشی و مطالعاتی کاملا به عمق مطالعه، گستره ی مورد مطالعه و نوع موضوع مطالعه بستگی دارد.

نمونه هایی از حوزه های کلی پروژه های مطالعاتی در ذیل آورده شده است:

 • مطالعات درون سازمانی
 • مطالعات بازار داخلی
 • مطالعات بازار بین المللی (صادرات)
 • مطالعات اقتصادی کلان – تحلیل محیط کلان
 • مطالعات رقبا
 • مطالعات محصول و خدمت
 • مطالعات اثر بخشی
 • مطالعات کیفی و کمی
 • مطالعات صنایع

 

مراحل اجرایی بسته ی پژوهش و مطالعه به اختصار بدین ترتیب می باشد:

 1. تعریف مساله و موضوع پژوهش
 2. تبیین و توافق بر سر موضوع پژوهش، اهداف و نتایج مطلوب
 3. طراحی و برنامه ریزی و انتخاب مدل و روش تحقیق
 4. جمع آوری داده
 5. تحلیل داده ها و اطلاعات
 6. ارائه ی نتایج تحقیق و مستندات
 7. طراحی گرافیکی خروجی ها (بر اساس نیاز و تقاضای مشتری)

تعالی سازمانی

مخاطب این بسته ، مدیرانی هستند که به دنبال تعالی سازمان خود می باشند. در واقع بسته ی تعالی سازمانی مناسب سازمان ها و شرکت هایی است که مشکل و عارضه ی خاصی ندارند و برای بهتر شدن و یا برای مقاوم شدن در برابر خطرات آینده و یا برای دریافت گرید ها و رنکینگ های مدیریتی اقدام به اجرای پروژه های “تعالی سازمانی” می کنند.

در این بسته از ابزار ها و مدل های روز دنیا در حوزه ی ارزیابی و تعالی سازمانی استفاده می شود. مدل هایی از جمله مدل EFQM و تکنیک RADAR ، مدل BSC ، مدل APQC و تعدادی از مدل ها و ابزار های دیگر. لازم به ذکر است که این مدل های استاندارد توسط گروه مشاوران هدا متناسب با نیاز داخل کشور و نیاز صنایع مختلف بومی سازی و مناسب سازی شده اند.

در بسته ی تعالی سازمانی، بر اساس تقاضا و نیاز مخاطب خدمات ذیل قابل ارائه هستند:

 • دریافت گرید تعالی سازمانی از گروه مشاوران هدا
 • اجرای پروژه ی ارزیابی سازمانی و ارائه ی Gap Analysis (تحلیل فاصله ی سازمان از وضعیت ایده آل)
 • پایش مستمر سازمان بر اساس مدل های تعالی سازمانی (در قالب مشاوره)
 • طراحی و ارائه ی مدل خود ارزیابی سازمانی (فروش مدل)
 • آموزش و پیاده سازی

 

مراحل اجرایی بسته ی تعالی سازمانی به اختصار بدین ترتیب می باشد:

 1. شناخت و آشنایی با سازمان مخاطب
 2. جمع آوری اطلاعات لازم
 3. انتخاب مدل تعالی سازمانی مناسب مخاطب
 4. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بر اساس مدل
 5. تحلیل اطلاعات بر اساس مدل
 6. ارائه ی راهکارها و تعیین نقاط نیازمند بهبود، بر اساس مدل
 7. همفضایی و هماهنگی نتایج اولیه با مدیران میانی و مدیران اجرایی سازمان
 8. ارائه ی نتایج نهایی به مدیران ارشد (مدیر عامل)
 9. ارائه گزارش نهایی و تحویل مستندات پروژه
 10. در صورت نیاز: تعریف پروژه های بهبود و اصلاح
 11. در صورت تمایل: پایش مستمر تعالی سازمان
فهرست