خودرو و صنایع مونتاژ (Automotive & Assembly)

صنعت خودرو سازی در ایران،  دریایی از تجربیات مدیریتی منفی و مثبت

کمک به شرکت های فعال در زنجیره ی ارزش خودرو سازی

با بهره گیری از تجربیات موفق جهانی، و با اتکا به دانش روز مدیریت، ما به شرکت های فعال در بخش های مختلف زنجیره ی ارزش خودرو سازی کمک می کنیم تا بهترین شیوه برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و توسعه ی فروش را داشته باشند.

برای اطلاعات بیشتر بروی هر لینک کلیک کنید

فهرست