لیست مفاهیم بخش زنجیره‌تامین و کنترل‌کیفیت

تجزیه و تحلیل یا آنالیز SWOT چیست؟ تجزیه و تحلیل SWOT ابزاری است که در تدوین مدیریت و تدوین استراتژی استفاده می شود و می تواند به شناسایی نقاط قوت(Strengths)، ضعف ها(Weaknesses)،  فرصت ها(Opportunities) و تهدیدهای(Threats) یک شرکت کمک کند.   نقاط قوت و ضعف عوامل درونی(Internal Factors) هستند که ایجاد کننده یا از بین برنده ی ارزش هستند. آنها شامل دارایی…
تعریف چارچوب زنجیره ارزش پورتر چارچوب(Framework) زنجیره ارزش(VC) مایکل پورتر مدلی است که به تجزیه و تحلیل فعالیتهای خاصی کمک می کند که از طریق آنها شرکتها می توانند ارزش و مزیت رقابتی ایجاد کنند.     فعالیت ها در مدل زنجیره ارزش پورتر (VC) 1.فعالیتهای اولیه (فعالیت های صف-Line): لجستیک ورودی(Inbound Logistics). شامل دریافت مواد اولیه و ورودی ها،…
CPFR چیست؟ شرح برنامه‌ریزی تعاملی، پیش‌بینی و شارژ مجدد (CPFR) یک عملکرد کسبی تعاملی است که پارتنرها را قادر به مشاهده‌ی نیازهای یکدیگر، تقاضای پیش‌بینی و اطلاعات ارتقایی برای پیش‌دستی و برآورده کردن نیازهای آینده می‌کند. این‌کار از طریق یک فرآیند ساختارمند اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانش انجام می‌شود. CPFR بهترین عملکردهای فروش و بازاریابی را برای تهیه‌ی طرح زنجیره‌ای و…
زندگینامه مختصر از ادواردز دمینگ دابلیو. ادواردز دمینگ (W. Edwards Deming) یک آماردان امریکایی بود. او با خیزش ژاپن به عنوان یک ملت تولید کننده، و با اختراع مدیریت کیفیت کل Total Quality Management (TQM) مرتبط است. همراه با دیگر عالم کیفیت امریکایی – جی. ام. یوران (J.M. Juran)، دمینگ به عنوان بخشی از نیروهای اشغالگر متفقین پس از جنگ جهانی…
مدل حالات رشد چیست؟ شرح مدل حالات رشد لری ای. گرینر Larry E. Greiner پیشنهاد می‌کند سازمان‌هایی که تن به 5 (6) مرحله از رشد می‌دهند، به راهبردها و ساختارهای مناسبی برای تطابق نیاز دارند. این چهارچوبی تشریحی است که می‌تواند جهت فهم اینکه چرا شیوه‌های مدیریتی، ساختارهای سازمانی و سازوکارهای هماهنگی مشخصی کارآمد هستند و چرا برخی در حالات…
فهرست