لیست مفاهیم بخش زنجیره‌تامین و کنترل‌کیفیت

تجزیه و تحلیل یا آنالیز SWOT چیست؟ماتریس رویارویی-تقابل(Confrontation Matrix)ملاحظات تجزیه و تحلیل یا آنالیز SWOT چیست؟ تجزیه و تحلیل SWOT ابزاری است که در تدوین مدیریت و تدوین استراتژی استفاده می شود و می تواند به شناسایی نقاط قوت(Strengths)، ضعف ها(Weaknesses)،  فرصت ها(Opportunities) و تهدیدهای(Threats) یک شرکت کمک کند.   نقاط قوت و ضعف عوامل درونی(Internal Factors) هستند که ایجاد کننده یا…
تعریف چارچوب زنجیره ارزش پورترفعالیت ها در مدل زنجیره ارزش پورتر (VC)ایجاد مزیت در هزینه، بر اساس مدل زنجیره ارزش (VC)تجزیه و تحلیل هزینه با استفاده از مدلشبکۀ ارزش تعریف چارچوب زنجیره ارزش پورتر چارچوب(Framework) زنجیره ارزش(VC) مایکل پورتر مدلی است که به تجزیه و تحلیل فعالیتهای خاصی کمک می کند که از طریق آنها شرکتها می توانند ارزش و…
CPFR چیست؟ شرحمدل ارجاع CPFRریشه‌ی CPFR. تاریخچهگام‌های CPFR. فرآیندنقاط قوت CPFR. مزایامحدودیت‌های CPFR. معایبفرضیات CPFR. شرایط CPFR چیست؟ شرح برنامه‌ریزی تعاملی، پیش‌بینی و شارژ مجدد (CPFR) یک عملکرد کسبی تعاملی است که پارتنرها را قادر به مشاهده‌ی نیازهای یکدیگر، تقاضای پیش‌بینی و اطلاعات ارتقایی برای پیش‌دستی و برآورده کردن نیازهای آینده می‌کند. این‌کار از طریق یک فرآیند ساختارمند اشتراک‌گذاری اطلاعات…
زندگینامه مختصر از ادواردز دمینگچرخه‌ی دمینگ (چرخه‌ی PDSA) (چرخه‌ی PDCA)فواید چرخه‌ی دمینگ4 بخش چرخه دمینگ به شرح زیر استروش مدیریتی دمینگ شرح داده‌شده توسط مری واتسون زندگینامه مختصر از ادواردز دمینگ دابلیو. ادواردز دمینگ (W. Edwards Deming) یک آماردان امریکایی بود. او با خیزش ژاپن به عنوان یک ملت تولید کننده، و با اختراع مدیریت کیفیت کل Total Quality Management…
مدل حالات رشد چیست؟ شرح مدل حالات رشد لری ای. گرینر Larry E. Greiner پیشنهاد می‌کند سازمان‌هایی که تن به 5 (6) مرحله از رشد می‌دهند، به راهبردها و ساختارهای مناسبی برای تطابق نیاز دارند. این چهارچوبی تشریحی است که می‌تواند جهت فهم اینکه چرا شیوه‌های مدیریتی، ساختارهای سازمانی و سازوکارهای هماهنگی مشخصی کارآمد هستند و چرا برخی در حالات…
فهرست