لیست مفاهیم بخش اخلاق‌حرفه‌ای و مسئولیت‌سازمانی

مسئولیت اجتماعی سازمان چیست؟ مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) نوعی آیین نامه داخلی است که در مدل کسب و کار شرکت گنجانده شده. سیاست های CSR به عنوان مکانیزمی داخلی و خود تنظیم عمل می کند، که به موجب آن یک کسب و کار علاوه بر حفظ روح قانون، موازین اخلاقی و قوانین بین المللی، بر انطباق فعالیت های خود با…
رابرت سیمونز Robert Simons در کتابش با عنوان “اهرم‌های کنترل: مدیران چگونه سیستم‌های کنترلی نوآورانه را برای اجرای نوسازی استراتژیک استفاده می‌کنند” (1995) چهارچوب اهرم‌های کنترل را معرفی کرد، که به مدیران در شرکت‌های بزرگ چهارچوبی برای مدیرت تنش میان خلق (ارزش) و کنترل (مدیریت و سنجش ارزش) ارائه می‌دهد. این اهرم‌های کنترل چیستند؟ تعریف اهرم‌های کنترل به صورت هر:…
روش نگاشت ارزش توسط اندرو جک یک مدل مدیریت عملکرد نسل دوم است که سعی دارد از برخی از نقاط ضعف چارچوب های موجود جلوگیری کند. مدیریت عملکرد در پی دگرگونی سنجش عملکرد، بسیاری از سازمان‌ها سنجه‌های عملکردی متعددی دارند. با این حال، اغلب با ضعف‌های قابل توجهی در شیوه ای که آن سنجش‌ها شناسایی، ادغام، اطلاع رسانی شده‌اند و…
فهرست