لیست مفاهیم بخش تصمیم‌گیری و ارزیابی

تحلیل علت ریشه ای چیست؟(شرح)کاربرد تحلیل علت ریشه ای. (فواید)مراحل تجزیه و تحلیل علت ریشه ای (فرآیند)محدودیت های تحلیل علت ریشه ای.(معایب) تحلیل علت ریشه ای چیست؟(شرح) تجزیه و تحلیل علت ریشه ای (RCA) یک تکنیک گام به گام ساختار یافته است که بر یافتن علت واقعی یک مشکل و نحوه ی برخورد با آن تمرکز دارد. به جای اینکه…
خلاصهفواید معمول برآورد هزینه بر اساس کارکردپیشرفت مستمربرآورد هزینه بر اساس کارکرد زمان-محور خلاصه برآورد هزینه بر اساس کارکرد (ABC) جایگزینی برای شیوه‌ی سنتی حسابداری است. به طور سنتی فرض می‌شود که حجم بالای مشتریان سودآورند. همچنین مشتری وفادار نیز سودآور است. و سودها به دنبال خود رضایت مشتری را دارند. مطالعات درباره‌ی سودآوری مشتری مشخص کرده است که ایده‌های…
تکنیک شش کلاه اندیشیدن ادوارد دی بونو مدلی است که می تواند برای یافتن دیدگاه های مختلف نسبت به یک موقعیت یا چالش پیچیده استفاده شود. دیدن مسایل به طرق مختلف اغلب ایده خوبی در شکل گیری استراتژی یا فرآیندهای تصمیم گیری پیچیده است. اهداف 6 کلاه اندیشیدنرنگ‌های شش کلاه اندیشیدنچه زمانی از شش کلاه اندیشیدن استفاده کنیم؟ کاربردهافایده‌های اصلی…
فهرست