لیست مفاهیم بخش سرمایه‌انسانی

 اصول مدیریتی فایول 14 اصل مدیریت از نظر هنری فایول Henry Fayol (1841 تا 1925) این‌ها هستند: تقسیم کارDivision Of Work: تخصصی کردن کارها این امکان را به فرد می‌دهد که کسب تجربه کند و دائما مهارت‌های خود را رشد دهد که در نتیجه باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. اختیارAutority: فرد باید حق دستور دادن را طبق مسئولیتی که پذیرفته است…
بازخورد 360 درجه چیست؟ (تعریف) بازخورد 360 درجه یک تکنیک ارزیابی است که در آن یک کارمند از زوایای مختلف بررسی می‌شود و در نتیجه یک تصویر دایره‌ای از کارمند به وجود می‌آید (برای همین 360 درجه نامیده می‌شود) این روش را می‌توان یک نوع توسعه یافته از ارزیابی شخصی دانست. افرادی که در این بررسی 360 درجه دیده می‌شوند:…
فهرست