لیست مفاهیم بخش ارتباطات و مهارت‌ها

چگونه بدون اعمال قدرت بر دیگران اثر بگذاریم: مدل تأثیرگذاری کوهن-بردفورد مدل تأثیرگذاری کوهن-بردفورد جهت پرداختن به مسئله‌ی تأثیرگذاری بر دیگران زمانی که تسلطی بر آنان نداریم ایجاد شد. گاهی اوقات پذیرش نصیحت، حمایت، یا برخی اطلاعات کلیدی از کسانی که قصد کمک به شما را ندارند کاملا دشوار است. در ادامه مدل تأثیرگذاری کوهن-بردفورد ممکن است برای یافتن راه‌حلی…
مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط کلر؟ مفهوم. مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (CBBE) توسط کوین لین کلر، فرآیند ایجاد یک برند قوی را توصیف می کند. مدل CBBE بر اساس این ایده برندسازی است که برای ساختن یک برند قوی، باید طرز فکر و احساس مشتریان در مورد محصول یا برند خود را شکل دهید.…
فهرست