تعریف مدل 3 افق توسعه مکنزی

با رسیدن به سطح بلوغ سازمانی، شرکت ها اغلب با کاهش رشد مواجه می شوند زیرا نوآوری جای خود را به اینرسی می دهد. به منظور دستیابی به سطوح ثابت رشد در طول عمر شرکت ها، شرکت ها باید در عین توجه به فعالیت های اصلی کنونی(Core Business)، به پتانسیل ها و زمینه های توسعه در آینده نیز توجه داشته باشند. چارچوب(Framework) سه افق رشد ساختاری را برای شرکت ها فراهم می کند تا فرصت های بالقوه برای رشد را بدون غفلت از عملکرد فعلی ارزیابی کنند.

 

افق اول نمایانگر آن دسته از فعالیت های اصلی است که نمایانگر ماموریت اصلی شرکت می باشد و آنهایی که بیشترین سود و جریان نقدی را برای شرکت به ارمغان  می آورند. در اینجا تمرکز بر بهبود عملکرد برای به حداکثر رساندن ارزش های موجود است.

افق دوم شامل فرصت های در حال ظهور است، از جمله افزایش سرمایه گذاری های کارآفرینانه که احتمالاً در آینده سود قابل توجهی را به همراه خواهد داشت، که این افق ممکن است نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی باشد.

افق سوم شامل ایده هایی برای رشد سودآور در دراز مدت و با حرکت های آهسته و پیوسته است- به عنوان مثال ، پروژه های کوچک آزمایشی-تحقیقاتی بلند مدت و با هزینه های پایین، یا قرار دادن مقدار کمی از سهام شرکت در بیزینس(کسب و کار) های نو ظهور و فناورانه، تا شرکت در آینده از رشد انفجاری این فناوری ها عقب نماند.

 

ابزار مدل 3افق رشد

بر اساس مدل 3 افق توسعه مکنزی، ابزاری نیز طراحی شده که یک نمودار است متشکل از 2 محور عمودی و افقی، که محور افقی نشان دهنده ی  زمان و محور عمودی نشان دهنده ی ارزش در سازمان است. هر افق نوآوری به شکل یک منحنی ساده به شکل S است که یکی پس از دیگری قرار می گیرد و هر کدام به تنهایی یک پروژه نوآوری را نشان می دهند. این مدل سه موج از نو آوری و توسعه در آینده را نشان می دهد:

 

 

نوآوری های  افق اول: عموماً پروژه های کوتاه مدت هستند که در مدت 1 تا 3 سال نتیجه می گیرند. که البته این زمان کاملا متغیر است.

 

نوآوری های افق دوم: زمان بیشتری طول می کشد تا به ثمر برسند زیرا از طریق حوزه های همسایه(تا حدودی خارج از حوزه ی بیزینس اصلی شرکت) ایجاد شده و در زمینه جدیدی به کار گرفته می شوند. این نوآوری ها ممکن است شامل تکنولوژی ها یا فعالیت هایی باشد که در حال حاضر در صنایع دیگر و کسب و کار های دیگر سودآوری خوبی داشته اند.

 

نو آوری های افق سوم: نوآوری های بلندمدتی هستند که نتایج آنها عموماً پس از 5 تا 12 سال ظاهر می شود. اساساً ، این پروژه های نوآوری شامل نوآوری هایی است که به صورت تحقیقاتی و آزمایشگاهی بوده، و معمولا سرمایه گزاری هنگفتی روی آنها انجام نمی شود زیرا در حال حاضر سودآوری و توجیه اقتصادی ندارند، اما در بلند مدت پیش بینی می شود که به صورت انفجاری بازار و مصرف و تکنولوژی را متحول کنند، مانند سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه ی شرکت های بزرگ فناوری روی تکنولوژی های آینده(تکنولوژی هایی که فعلا تخیلی به نظر می رسند!)

 

زمان، به صورتی که در محور افقی دیده می شود، بدین معنا نیست که باید به افق اول زودتر و به افق های بعدی به ترتیب دیرتر توجه شود، بلکه نشان دهنده ی نسل ها و افق هایی است که شرکت ها و صنعت ها تغییر فاز می دهند، فلذا کل نمودار باید به صورت همزمان و جامع توسط شرکت مورد توجه قرار گیرد. و محور عمودی ارزش های، نشان دهنده ی ارزشی است که شرکت ها ممکن است با توجه همزمان به هرسه افق رشد بدان دست پیدا کنند (مثلا هم در فعالیت کنونی رشد را دنبال کنند، هم برای میان مدت پروژه های مناسب توسعه را تعریف کنند، و هم برای بلند مدت پروژه های مناسبی را طرح ریزی کنند، و بر اساس فعالیت برای هر سه افق، شرکتی ارزشمند را تشکیل دهند)

 

کاربرد های مدل 3افق رشد مکنزی

این چارچوب و مدل همچنان کارایی دارد، به ویژه در شرایط محیطی عدم اطمینان و عدم یقین نسبت به آینده. اینکه همواره شرکت با فعالیت های اصلی در افق یک درگیر است، می تواند به راحتی سایر تلاش های مهم برای آینده شرکت را از بین ببرد. رهبران و مدیران عامل و استراتژیست ها می توانند از مدل سه افق مکنزی به عنوان ابزاری برای برقراری تعادل بین فعالیت های فعلی و طرح های رشد و توسعه ی آینده استفاده کنند(تعادل توجه کردن و سرمایه گذاری بین فعالیت های موجود و پروژه های توسعه ای).

 

توجه به این نکته ضروری است که شرکت های مختلف از حیث نوآوری و تکنولوژی، نمودار های سرمایه گذاری متفاوتی دارند(شکل زیر)، برای مثال شرکت های Hi-Tech بیشتر سرمایه گذاری های خود را در افق 1 و افق 3 انجام می دهند، زیرا از افق 1 درآمد زایی و توجه به بازار را دارند و در افق 3 به دنبال ماموریت خود یعنی تولید و اختراع تکنولوژی های جدید می باشند. (به لینک فیلم در سایت شرکت مکنزی مراجعه شود)

 

 

 

 

3 افق توسعه شرکت/صنعت

در زیر هر منحنی، معیار ها و مترهای ارزیابی هر افق آورده شده، و در بالای هر منحنی افرادی که کننده ی کار و مجریان و طراحان پروژه هستند را نشان داده

H

Horizon 3 Create viable options Horizon 2 profit Build emerging businesses Horizon 1 Extend and defend core businesses time (years)

insight and foresight positional advantage execution time (years)

• milestone based • merket-oriented • revenue • net present value champions visionary people profit • profit • return on invested zpital • cash flow time (years}

business builders • reventæ • net present value •profit • return on invested capital • cash time (years)

experienced business managers profit • return on invested • cash fichV time (years)