سفر، لجستیک و حمل‌و‌نقل (Transportation)

پایداری، کلید حفظ امنیت ارتباطات حیاتی

اقتصاد جهانی وابسته به ارتباطات است، ارتباطات در قالب کانال‌های سیال جابه‌جایی مردم و کالاها از طریق آسمان ها، ریل‌ها، دریاها و جاده‌ها. و کیفیت ارتباطات وابسته است به سرعت، امنیت و بازدهی. پیچیدگی روزافزون سفر، لجستیک و زیرساخت‌های جابه‌جایی به رشد اقتصادی کمک کرده، اما نشان از ضعف‌هایی هم دارد.

رهبران بازار امروزه با چالش‌های جدیدی از جمله تغییرات وسیع فناوری، شیوع پیش‌بینی نشدۀ بیماری کرونا و افزایش انتظارات درحفظ توان عملیاتی زنجیره‌های تامین، روبه‌رو هستند. ما دانش عمیقی در حوزه ی لجستیک و زیرساخت‌های حمل و نقل داشته و تجربۀ بی‌نظیر، تحلیل پیشرفته، و شبکۀ منحصربه‌فرد از متخصصان به ما امکان تبدیل تهدید‌ها به فرصتها را می‌دهد.

فهرست