پوشاک و مد (Retail)

تخصص بالا و ارتباط ما به شرکت‌های بخش پوشاک و مد کمک می‌کند تا در صنعتی با تغییرات گسترده و امکان پیش‌بینی پایین، تغییرات موثرایجاد کنند.

.

تغییرات سریع در بخش‌های مختلف، و فناوری‌های جدیدی که می‌توانند اقتصاد جهانی را دچار تحول نمایند سبب تقابل و رقابت بیشتر در صنعت پوشاک و مد شده‌اند. داشتن مدل کسب‌و‌کاری پایدار و نوآور در این شرایط بیش از پیش مهم است.

.

در 5 سال گذشته، خدمات مشاوره مدیریت، تخصص خود را در بیش از 1000 پروژه در این صنعت ارائه کرده‌. مشتریان خدمات مشاوره مدیریت  شامل گسترۀ وسیعی از شرکت‌های متوسط تا رهبران بازار، و از تولیدکنندگان و برند‌ها تا خرده‌فروشان کوچک و بزرگ می‌شود.

فعالیت های ما

.

ما در مورد گسترۀ وسیعی از فعالیت‌ها در زنجیرۀ ارزش، مانند بینش مشتری، ارزش پیشنهادی، استراتژی شرکت، ایجاد محصول، زنجیرۀ ارزش، کانال‌های ارتباط و فروش، و فروشگاه‌ها به مشتریانمان مشاوره می‌دهیم. خدمات ما شامل موارد زیر می‌شود:

.

استراتژی دیجیتال

ما برای  مشتریان، استراتژی‌های دیجیتال را، با برگزاری کلاس‌هایی در مورد راه‌حل‌ها و ابزار‌هایمان، که کمک می‌کند تا مشتریان ارزش را شناخته، و نقشۀ مسیری را برای تغییر دیجیتال طراحی و اجرا کنند، ایجاد می‌کنیم.

.

رشد بین‌المللی

ما با استفاده از ارزیابی اولیۀ بازار، ایجاد و انتخاب ارزش پیشنهادی، ایجاد برنامۀ دقیق ورود به بازار، و طراحی سازمان منطقه‌ای برای هر برند، به آن‌ها در ارزیابی امکان رشد بین‌المللی کمک می‌کنیم. شبکۀ وسیع متخصصان ما با ابزار‌های طراحی شده توسط ما، مانند FashionScope، که میزان رشد مد در یک منطقه یا شهر را بررسی می‌کند، و یا Periscope Insight Solutions، که با استفاده از روش‌های کمی و کیفی برای مشتری بینش تولید می‌کند، استفاده می‌نمایند.

.

 

قیمت‌گذاری و تبلیغات

دیدگاه ما در قیمت‌گذاری بر پایۀ تجربیات وسیع ما در این بخش و تحلیل‌های چندباره‌ای است که در این حوزه انجام داده‌ایم. یک مثال از چگونگی کار ما استفاده از ابزار  PeriScope Advisor است که برای راهنمایی به شرکت‌های مد در زمینۀ قیمت‌گذاری، پیش‌بینی، تبلیغات و انبارداری ایجاد شده است.

.

 

سرعت

ما کمک می‌کنیم فرایند ایجاد محصول کوتاه‌تر شده و با استفاده از جدول زمانی تولید محصولات باعث می‌شویم شرکت‌ها کالای خود را متناسب با فصل‌های پرفروش تولید کنند. این موضوع سبب ساده‌تر شدن فرایند و شفاف شدن نقش‌ها و مسئولیت‌ها در سازمان می شود. با استفاده از دیجیتال‌سازی فرایند‌ها و تحلیل اطلاعات مشتری، مطمئن می‌شویم که نحوۀ چینش و ارائۀ محصول با توجه به اصل مشتری- محوری باشد.

.

 

زنجیرۀ تامین چندکاناله

ما برای ایجاد ظرفیت‌های مربوط به زنجیرۀ تامین در بهبود تمامی بخش‌های این زنجیره به مشتریان کمک می‌کنیم. این موضوع شامل آمادگی در کانال‌های مختلف، شفاف‌سازی انبارداری، بازطراحی روند حرکت محصول از تامین کنندگان به خریداران، پیش‌بینی تقاضا، و مدیریت سفارشات می‌شود. همکاری ما با شرکت‌های برتر در زمینۀ فناوری اطلاعات سبب بهینه‌سازی و شتاب‌دهی فرایند‌های شرکت مشتری، از برنامه‌ریزی پخش گرفته تا مدیریت بهتر هزینه‌ها و انبار می‌شود.

.

 

تأمین منابع

ما از دیدگاه چندمرحله‌ای- از ارزیابی تا اجرا- استفاده کرده تا به مشتریان کمک کنیم تصمیمات بهتری در تامین منابع گرفته، کارایی کلی خود را بهبود بخشیده، همکاری‌های استراتژیک با شرکت‌های دیگر داشته، و در فرایند‌های خود پایداری را نهادینه کنند. به این منظور ما با شبکۀ بزرگی از تامین‌کنندگان بین‌المللی، شرکت‌های طراحی پیشرو، و مرکز ظرفیت‌های خود در آچن، که بر روی تولیدات نساجی تمرکز دارد، ارتباط برقرار می‌کنیم.

.

 

بازطراحی ساختار

ما با ایجاد استراتژی‌های مناسب شروع کرده، سپس اهداف عملیاتی، تجاری و غیرمالی شرکت برای عملکرد را تنظیم می‌کنیم. سپس با استفاده از ابزار‌ها و نرم افزار های مخصوص خود میزان تقاضا را مدل نماییم.

.

 

مدیریت بعد از ادغام

در مرحلۀ بعد از ادغام، ما به مشتریان کمک می‌کنیم هم‌افزایی‌های مختلف را شناسایی نموده، ظرفیت‌سازی کرده، فرهنگ جدید سازمانی ایجاد نموده، و این ادغام‌ها را ساده‌سازی کنیم. با نگاه به ایجاد ارزش به عنوان اصلی‌ترین هدف، ما با توجه به نیاز‌های مشتری، برنامه‌های ادغام‌ها را ایجاد، ارزیابی و هماهنگ‌سازی کرده تا میزان مشکلات در طول مسیر بعد از ادغام کاهش یابد.

مثالی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

بهبود میزان بازگشت سرمایۀ بازاریابی

.

یک بررسی روی میزان بازگشت سرمایۀ بازاریابی نشان از فرصت صرفه‌جویی 15 تا 25 درصدی، و افزایش درآمد 10 تا 15 درصدی می‌دهد

.

چالش

یک شرکت موفق در حوزه پخش و خرده‌فروشی، بخش بزرگی از درآمد خود را بر روی ارتباط با مشتریان، و به خصوص روش‌های سنتی بازاریابی هزینه می‌کرد. مدیران شرکت در مورد ارزش این برنامه‌ها مشکوک شده و از یک شرکت مشاوره مدیریتی خواستند تا میزان بودجۀ بازاریابی شرکت، روش اختصاص هزینه‌ها به کانال‌های مختلف و تاثیرات بازاریابی بر مسیر خرید مشتری را ارزیابی کند.

.

یافتن راه حل

بر اساس سهم بالای شرکت از صدای مشتری (Share of voice)، فرض پایه‌ای تیم، بر اساس تجربیات زیاد در کار با مشتریان جهانی، این بود که می‌توان میزان هزینه‌های بازاریابی شرکت را، بدون از دست دادن تاثیرات ارتباط به صورت درصدی دورقمی پایین آورد.

در کار نزدیک با مشتری، تیم مشاوره یک ارزیابی جامع از میزان بازگشت سرمایۀ بازاریابی را، با بررسی  عملکرد برند، برآیند کانال‌های ارتباطی، و استفاده از بازاریابی ایمیلی، تلویزیونی، چاپی و مستقیم انجام داد.

درنهایت با استفاده از داده‌های تحقیقات بازاریابی، تیم مشاوره مدیریت  ارزیابی فرصت‌هایی را برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌های مشتری شناسایی کرد. از جمله:

  • کاهش و تعویض سرمایه‌گذاری‌ها در کانال‌های قدیمی
  • ساده‌سازی برنامه‌ریزی کمپین‌ها برای کاهش هزینه ها
  • تمرکز بر ایجاد وفاداری به جای ایجاد برند

.

تأثیر

تیم مشاوره موفق شد به شرکت کمک کرده تا بیش از 10 درصد از هزینه‌های بازاریابی خود را بدون از دست رفتن تاثیرات کاهش دهد. با تغییرات کوچکی در بازاریابی در مناطق دیگر می‌توان به این عدد 5 تا 10 درصد دیگر هم اضافه کرد. تیم همچنین نشان داد که با افزایش وفاداری مشتری میزان درآمد‌ها هم افزایش خواهد یافت.

فهرست