نوآوری در زمینه سلامت (HealthCare)

بهبود کیفیت و افزایش بازدهی درمان از طریق نوآوری در مدل ارائه، شبکه خدمات و پرداخت هزینه‌های درمان

فعالیت های ما

.

نوآوری و شفافیت پرداخت

ما به بیمه‌ها، تامین‌کنندگان تجهیزات، شرکت های دارویی، سیستم‌های یکپارچۀ سلامت و وزارت بهداشت کمک می‌کنیم مدل‌های ارزش-محور (Value-Based) را برای پرداخت و درمان طراحی نمایند. این موضوع شامل کل هزینه‌های درمان و برنامه‌های چندمرحله‌ای طراحی شده برای عموم و برنامه‌های متمرکزتر برای جمعیت هدفگذاری شده، مراحل خاص درمان، و مسیر‌های مختلف درمان می‌شود. تیم حوزه ی سلامت و درمان هدا از متخصصان درمان و آمار و کارشناسان داده تشکیل شده که با نگاهی جامع به حوزه ی سلامت، در پی افزایش بهره وری و کاهش هزینه های درمان هستند

.

بیماری های خاص

ما راه‌حل‌هایی را برای بیمه‌ها، سازمان‌های دولتی و مراکز درمانی پیش بینی کرده ایم تا سیستم‌های درمان و پرداخت برای افرادی با مشکلات خاص شامل بیماری‌های سرطان، بیماری های روانی، بیماری های خود ایمنی و بیماری های صعب العلاج، تسهیل شود. این موضوع شامل درمان بهتر برای چنین بیمارانی، و جلب حمایت های اجتماعی برای این بیماران و همچنین تسریع و تسهیل روند درمان این بیماران می باشد

.

خدمات و پشتیبانی‌های بلندمدت

ما با بیمه‌ها و تامین‌کنندگان در بهبود دسترسی، کیفیت و بازدهی خدمات و پشتیبانی‌های ارائه شده به افرادی که به این موضوعات نیاز دارند همکاری می‌کنیم. این موضوع شامل افرادی که خدمات و پشتیبانی‌های بلندمدتی را از طریق خانه‌های سالمندان و موارد مشابه دریافت می‌کنند می‌شود

نسل جدید مدیریت درمان و مدل‌های آن

ما استراتژی‌ها، طرح‌ها و عملیات‌های درمان را برای بیمه‌ها و تامین کنندگان تغییر داده تا بهبودهای محسوسی را بر بازگشت سرمایه در تمام مراحل ارائ، بهبود نتایج و عملکرد مالی ایجاد نمایند. ما به مشتریان کمک می‌کنیم مدل‌های جامع درمان و بخش‌های باارزش مشتریان را با استفاده از تحلیل پیشرفته، ابزار‌های دیجیتال، تخصص کلینیکال، و دیدگاه‌های ارتباط با مشتری و عملیاتی شناسایی نمایند

.

طراحی، بهینه‌سازی و ارتباط در شبکه‌ها

ما به بیمه‌ها کمک می‌کنیم عملکرد خود در زمینه‌های کیفیت، بازدهی و دسترسی به درمان را از طریق استراتژی پورتفوی، طراحی شبکه‌ها و قراردادها، مذاکرات، و مدیریت انگیزش کارکنان ارتقا دهند. ما ارتباط میان شبکه و نوآوری در پرداخت را بهینه‌سازی نموده، و دیدگاه خود را به محصولات، تامین‌کنندگان و کسب‌و‌کار‌های مختلف ارائه می‌دهیم. ما از روش‌های تحلیل پیشرفته و داده‌های انحصاری خود برای کمک به مشتریان در بهبود اندازه‌گیری عملکرد تامین‌کننده و طراحی و مدیریت شبکه‌ها و قرارداد‌ها استفاده می‌کنیم

.

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

ما از داده‌های کلینیکال و بیمه‌ای فراتر رفته و داده‌‌های مربوط به نیاز‌ها و رفتار‌های افراد و جوامع را هم یکپارچه‌سازی می‌نماییم. این تحلیل‌ها در ایجاد خدمات و محصولات در این زمینه به شرکت‌ها کمک می‌کند. ما به مشتریان کمک می‌کنیم ارزش افزودۀ این راه‌حل‌ها را ارزیابی کرده، استراتژی‌های جامع را از داده‌های بازار و بهترین روش‌ها و محصولات ایجاد نموده، شکاف‌ها و فرصت‌ها را با استفاده از دیدگاه‌های کمی و کیفی ارزیابی کرده و با ایجاد ظرفیت، حاکمیت، و همکاری‌های مختلف شرکت‌های این حوزه را پشتیبانی می‌کنیم

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

نوآوری در نحوۀ پرداخت

یک شرکت مشاوره مدیریت با یک شرکت بیمه در طراحی، اجرا و ارزیابی یکی از بزرگ‌ترین نوآوری‌های  پرداخت در کشور همکاری کرد. این برنامه بیش از 7 میلیارد دلار هزینه‌کرد، بیش از 2 میلیون عضو، و 15 هزار تامین کننده را از طریق مراحل مختلف مدل مشتری- محور، شامل یکپارچه‌سازی داده‌های مرتبط با عوامل موثر بر سلامت پوشش داد. به منظور پشتیبانی از این برنامه، شرکت مشاوره مدیریت یک مدل ایجاد، عملیاتی کردن و انتقال را، شامل توسعۀ تحلیل‌ها و ابزار‌های گزارش‌دهی برای تامین‌کنندگان ایجاد نمود. در اولین سال این برنامه بین 120 تا 180 میلیون دلار درهزینه‌ها صرفه‌جویی شد.

تغییر شبکۀ شرکت

یک شرکت مشاوره مدیریت از اطلاعات استراتژیک، ابزار‌های انحصاری و تحلیل‌های مختلف برای کمک به یک بیمۀ ملی در تغییر شبکۀ خود در چند بازار و کسب‌و‌کارهای مختلف استفاده نمود. این موضوع سبب کاهش 2 درصدی هزینه‌های درمان در برخی بازار‌ها، بهبود دسترسی به تامین‌کنندگان باکیفیت و تقویت قدرت رقابتی در بازار شد. همچنین با همکاری این بیمه یک استراتژی شبکۀ مخصوص را طراحی کرده و برنامه‌ها را، شامل بهینه‌سازی شبکۀ ارزش و برنامه‌های سنتی؛ و قرارداد بستن بر مبنای ارزش و با سیستم‌ها، ابزار‌ها، متخصصان، فیزیولوژیست‌ها و تامین‌کنندگان فرعی اولویت‌بندی نمود.  مشاوران مدیریت به بیمه کمک کردند یک مدل عملیاتی و ظرفیت‌های لازم برای نوآوری و مدیریت عملکرد پایدار را ایجاد کند.

طراحی مراحل و عرضۀ انبوه

یک شرکت مشاوره مدیریت از یک بیمۀ بزرگ دولتی در طراحی و اجرای یکی از مهم‌ترین مدل‌های چندمرحله‌ای پرداخت پشتیبانی کرد. تاکنون بیش از 45 مرحله از این برنامه به اجرا درآمده است. همچنین با بیمه در هموارسازی ارتباط بیش از 750 نفر از ذی‌نفعان و نظرسنجی از آن‌ها در ایجاد برنامه و مدل دسترسی به مشتریان همکاری شد. نتایج به دست آمده تا کنون نشان‌دهندۀ رشد 65 درصدی شاخص‌های کیفی مرتبط با پرداخت و صرفه‌جویی بیش از 3 برابری در سال چهارم نسبت به هزینۀ برنامه است.

استراتژی جامع برای عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

یک شرکت مشاوره مدیریت با یک بیمۀ ملی بزرگ در ایجاد استراتژی حول موضوع عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، بر اساس تحلیل‌ها همکاری کرده، و بر اساس بررسی داده‌های استفاده از بیمه نقاط دارای بیشترین هزینه‌کرد را شناسایی نموده، هدفگذاری کرده، و نقشۀ مسیری را برای اجرا ایجاد نمود. این موضوع سبب پیشتازی بیمه در ظرفیت مربوط به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، و تاثیرگذاری بر سلامت 40 میلیون عضو در سراسر کشور شد.

فهرست