مشاوره در پروژه‌های سرمایه‌گذاری (Power)

ما به شرکت‌ها کمک می‌کنیم بیشترین میزان ارزش افزوده را از سرمایۀ خود به دست آورده و برای سهامداران سود بالاتری ایجاد کنند

پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای امروز باید عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌ها، افزایش رقابت، عدم تطابق تقاضای سرمایه و دسترسی به آن، روش‌ها و تفکرات قدیمی، و ضعیف شدن توان فنی درون شرکت‌ها را در نظر بگیرند.

با تبدیل برتری در سرمایه‌گذاری به قدرتی در شرکت‌ها، آن‌ها می‌توانند از مراقبت بهتر از دارایی‌ها، و بازدهی بیشتر سرمایه‌گذاری سود ببرند.

فعالیت های ما

.
   .

ما به مشتریان کمک می‌کنیم در تمام زمینه‌ها، انواع و تمام مراحل پروژه‌ها کارایی خود را بهبود ببخشند: بهینه‌سازی پورتفوی، ایده‌پردازی و طراحی پروژه، ساخت‌و‌ساز امروزی (Lean)، مدیریت همکاری‌ها و همکاران، بستن قرارداد، و پشتیبانی از راه‌اندازی پروژه‌ها

   .

  • تقویت پورتفوی شرکت: ما به مشتریان کمک می‌کنیم در تمام مراحل برنامه‌ریزی بازطراحی کسب‌و‌کار و فرایند‌های بودجه‌ریزی، به منظور ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و استراتژی‌های شرکتی و امکان بیشتر ایجاد ارزش افزوده منطق خود را بازنگری کنند.

.

  • پشتیبانی یک به یک از توسعۀ پروژه‌ها: در پروژه‌هایی با بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، ما به مشتریان کمک می‌کنیم با بهبود ایده و شرایط پروژه میان ریسک صورت‌های مالی خود را کاهش داده و ارزش کنونی خود را تا 25 درصد افزایش دهند. در پروژه‌های کوچک و متوسط، ما در ایجاد برنامه‌های پروژه، بهینه‌سازی ایده و طراحی‌ها، و ساده‌سازی ساخت‌و‌ساز کمک کرده، و بین 10 تا 30 درصد از هزینه‌های پروژه را کاهش می‌دهیم.

.

  • کار در سراسر زنجیرۀ ارزش: در تولید، ما در سراسر پروژه‌های سرمایه‌گذاری به مشتریانی پشتیبانی‌هایی شامل ایجاد پروژه‌های جدید ایستگاه نیرو و یا نوسازی آن‌ها ارائه می‌کنیم. در انتقال، ما در کاهش هزینه‌ها، افزایش قابل اعتماد بودن، و افزایش توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف؛ و بهینه‌سازی طراحی، بهبود حقوق مالکیت، و اجرای روش‌های ساخت‌و‌ساز امروزی در پروزه‌های جدید به مشتریان کمک می‌کنیم. در فناوری اطلاعات، ما به نیروگاه‌ها در به دست آوردن ارزش افزوده، با اطمینان از تطابق پروژه‌ها و نیاز‌های کسب‌و‌کار و ساده بودن انتقال آن‌ها از مراحل برنامه‌ریزی به مراحل اجرایی کمک می‌کنیم.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

تغییر سرمایه‌گذاری برای یک نیروگاه پیشرو امریکایی

همکاری با یک نیروگاه پیشرو امریکایی در یک تغییر جامع سرمایه‌گذاری که در سال اول 30 میلیون دلار سرمایه را آزاد کرده و فرصت آزادسازی 300 میلیون دلار دیگر در سال را برای سرمایه‌گذاری در نقاط دیگر شناسایی نمود.

افزایش بازدهی پورتفوی سرمایه‌گذاری در بخش انتقال

کمک به یک تولید‌کنندۀ بزرگ با قوانین سخت‌گیرانه در افزایش بازدهی پورتفوی 1 میلیارد دلاری بخش انتقال خود، با صرفه‌جویی 6 درصدی در کوتاه‌مدت، و بین 12 تا 15 درصد پیوسته در بیش از 2000 پروژه.

برنامۀ 7 سالۀ پشتیبانی از سرمایه‌گذاری

پشتیبانی از یک تولید‌کننده با یک برنامۀ 7 سالۀ پشتیبانی، از سرمایه‌گذاری حدود 50 میلیارد دلاری و کمک به صرفه‌جویی 1 میلیارد دلاری در مجموعه‌ای 10 میلیارد دلاری از پروژه‌ها، با ارزیابی و بازنگری ابعاد و بند‌های قرارداد با تامین‌کنندگان.

فهرست