مدیریت دارایی ها (Financial)

ما با سرمایه داران و صاحبان دارایی‌ها و صندوق های بازنشستگی در ایجاد ارزش افزوده در فضایی پرتغییر همکاری می‌کنیم.

مشتریان ما به دنبال بهبود پایدار استراتژیک و عملیاتی هستند. ما در مسائل مربوط به حوزه‌های استراتژی، سازماندهی، بهبود درآمد، فناوری اطلاعات و عملیات، و فروش و بازاریابی مشاوره ارائه می‌دهیم. ما همچنین با مشتریان در ایجاد مشاهدات مرتبط در مورد آیندۀ صنعت، و تصمیم‌گیری درست استراتژیک، که به آن‌ها کمک می‌کند در بازار پرتغییر تداوم و موفقیت داشته باشند همکاری می‌کنیم.

دیدگاه جمعی ما بر تحقیقات انحصاری که در تمام بخش‌های خرده‌فروشی و نهادی، بخش‌های دارایی‌ها (برای مثال جایگزین‌های مناسب) و محصولات، مانند اوراق قابل خرید و ‌فروش گسترده است استوار می‌باشد. ابزار‌های انحصاری ما اطلاعات بی‌نظیری را در مورد جریانات، دارایی‌ها، و مسائل اقتصادی موجود در هر بخش این بازار، و در مورد ترجیحات و رفتار مشتریان، سرمایه‌گذاران و واسطه‌ها ارائه می‌دهد.

فعالیت های ما

.
   .

ما در گسترۀ وسیعی از چالش‌ها به مشتریان کمک می‌کنیم، که شامل موارد زیر می‌شود:

.

  • رشد: ما به مشتریان کمک می‌کنیم بازار‌های جدید و بخش‌هایی را که به مزیت رقابتی پایدار ختم می‌شوند شناسایی نمایند.

.

  • عملیات: ما در طراحی و اجرای فرایند‌های برتر در تحقیق، مدیریت پورتقوی، مدیریت ریسک، فناوری و توزیع کمک می‌کنیم.

.

  • سازماندهی: ما با مشتریان به منظور ایجاد ساختار‌ها و فرایند‌های بهینۀ سازمانی همکاری می‌کنیم.

.

  • عملکرد سرمایه‌گذاری: ما از مشتریان در مدیریت پورتفوی، تحقیقات، و مدیریت دانش، با تمرکز بر اجرای برتر حمایت می‌کنیم. با برگزاری جلسات و کنفرانس‌ها با مدیران ارشد، ما امکان انتقال اطلاعات و دانش را فراهم کرده و مشتریان را با دانش مرتبط با نیاز‌های استراتژیکشان آشنا می‌سازیم.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

  • کار با یک بانک خصوصی امریکایی در ایجاد یک استراتژی رشد بر پایۀ ارزیابی جامع بازار و مدل خدمات مالی شخصی
  • ایجاد ساختار سازمانی برای یک گروه تازه تاسیس جهانی در زمینۀ توزیع
  • پشتیبانی از یک شرکت اروپایی در استراتژی اوراق بهادار
  • کمک به یک مدیر دارایی‌ها در زمینه‌های بهبود هزینه‌های فروش و بازاریابی، که بر طبق آن به دنبال کاهش 15 تا 20 درصدی هزینه‌ها هستیم.
  • کمک به یک بانک پیشرو در ایجاد استراتژی یکپارچۀ بازنشستگی، شناسایی فرصت‌های کلیدی در برنامه‌هایی خاص، و توسعۀ معماری پشتیبان

 

فهرست