لجستیک-ترابری (Transportation)

بهینه‌سازی زنجیره‌های جهانی تامین

لجستیک پشتوانه ی اقتصاد در جهان است. در حالی که صنعت از رشد ادامه‌دار فناوری سود می‌برد، مدیریت شبکه‌های پیچیده حمل و نقل نیازمند یکپارچه‌سازی فرایند‌های مختلف است، که هر یک چالشی محسوب می‌شود. تامین‌کنندگان خدمات لجستیک با تغییرات گستردۀ حاصل از تجارت الکترونیک، تغییرات رفتار مشتریان، و فناوری جدید، و در کنار آن‌ها عدم اطمینان محیط که توسط بیماری همه‌گیر کرونا ایجاد شده مواجه هستند.

در این صنعت متحرک، ما به مشتریان کمک می‌کنیم با استراتژی‌های مطابق با تغییرات بازار خود را چابک نگاه دارند. ما با شرکت‌های بزرگ در زمینۀ لجستیک در تمام بخش‌ها، و بر روی گسترۀ بزرگی از مسائل مانند ایجاد برنامه‌های رشد، استفاده از تحلیل دیجیتال و توسعۀ بازدهی هزینه عملیاتی همکاری می‌کنیم. ما به شرکت‌ها کمک می‌کنیم در تغییرات سرعت، دقت و بازدهی بیشتری داشته باشند.

فعالیت های ما

.

استراتژی و تامین مالی: ارزیابی فرصت‌ها به منظور توسعه و گسترش مدل کسب‌و‌کار فعلی (چه به صورت جغرافیایی و چه ورود به بخش‌های دیگر) با هدف رشد درآمد و سوددهی

.

بهینه‌سازی شبکه:  بهینه‌سازی برنامۀ مکان، مسیر و شبکه برای کاهش هزینه‌ها

.

بهبود عملیات: بهبود تجهیزات، فرایند‌ها و مکان تولید برای افزایش کیفیت و بازدهی، و ارائه ی پیشنهادات مناسب

.

نوآوری در خدمت:  طراحی، تست و اجرای محصولات جدید نوآورانه، و مدرن‌سازی مدل‌های ارائه خدمت

.

بازطراحی سازمان:  هماهنگ سازی ساختار و استراتژی به منظور کسب درآمد توام با افزایش انعطاف تصمیم گیری در فضای پر تلاطم دیجیتال

.

دیجیتال و تحلیل: پیش‌بینی بهتر زمان رسیدن محصولات به مقصد و شناسایی فرصت‌های افزایش بازدهی با استفاده از ابزار‌های خاص

.

ادغام و تملیک: شناسایی اهداف و پشتیبانی از یکپارچه‌سازی در طول فرایند

.

برتری تجاری: استفاده از ابزار‌های دیجیتال و تحلیلی برای بهینه‌سازی قیمت‌گذاری و استراتژی‌های ورود به بازار، که تلاش‌های تجاری را با استراتژی‌های شرکت هماهنگ می‌سازد

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

کاهش هزینه‌ها

بهینه‌سازی شبکۀ توزیع برای یک شرکت دارویی با نگاه جامع بر هزینه‌ها و بهبود اثربخشی از سناریو‌های مختلف، و در نتیجه کاهش 22 درصدی هزینه‌های جابه‌جایی و انبارداری.

تعریف استراتژی ده‌سالۀ عملیات

توسعۀ یک استراتژی نوین عملیات برای یک بازیگر بزرگ اروپایی در صنعت پست، دوبرابر کردن درآمد ناخالص و شناسایی نقاطی با پتانسیل صرفه‌جویی به میزان 500 میلیون دلار و در عین حال حفظ استاندارد خدمت.

افزایش بازدهی شبکه

استفاده از تامین منابع پیشرفته برای یک شرکت لجستیک با بیش از 1.5 میلیارد دلار محصولات تحت مدیریت، رشد بازدهی شبکه که به صرفه‌جویی 7 درصد هزینه‌ها در زنجیرۀ تامین شد.

فهرست