فروشندگان خرد (Retail)

کمک به خرده فروشان سنتی برای حفظ جایگاه خود در دنیای مدرن

بسیاری از خواربارفروشی‌های سنتی با چالش‌هایی در رشد، برطرف‌سازی نقطه‌ضعف‌ها و دفاع از موقعیت بازار خود روبه‌رو بوده، و برای ادامۀ رقابت به کنش سریع در این زمینه‌ها نیاز دارند.

.

ما با این خواربارفروشی‌ها کار کرده تا پیشنهاد تجاری آن‌ها را، از استراتژی و مدیریت محصولات تا برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی چینش، قیمت‌گذاری و تبلیغات، شخصی‌سازی و ایجاد وفاداری در مشتری، و مدیریت فروشگاه، بهبود ببخشیم.

.

ما عملیات‌ها، زنجیرۀ ارزش و فرایند‌های تدارکات فروشگاه خواربارفروشی مشتری را تغییر می‌دهیم. کار ما به افزایش عمدۀ فروش، کاهش هزینه‌های عملیاتی، و بهینه‌سازی انبارداری برای مشتریانمان ختم شده است.

فهرست