عملیات (Agriculture)

ما به مشتریان کمک می‌کنیم بازدهی و نوآوری خود را برای افزایش کیفیت محصولات در آینده بهبود بخشند.

.

صنعت کشاورزی با چالش‌های متنوعی مانند تغییرات عمده در عرضه و تقاضا و فصلی بودن این شاخص‌ها، عدم قطعیت در فصل‌های رشد محصول، مراکز کوچک و پراکندۀ روستایی، و تغییرات و بهبود شرایط بازیگران در سراسر زنجیرۀ ارزش، مواجه است.

.

در این دوران نوآوری و تغییرات شدید، ما به مشتریان در زمینۀ بهبود بازدهی و نوآوری در کیفیت محصولات آینده و رقابت‌پذیری کمک می‌کنیم. ما در زمینه‌هایی مانند افزایش کارایی زمین، بهبود در زنجیرۀ ارزش و عملیات‌های برنامه‌ریزی، ارزیابی شبکه و تاثیرات سیاست‌ها، و افزایش بازدهی تامین منابع اولیه مشاوره می‌دهیم. دیدگاه ما بر شناسایی عوامل موثر بر ایجاد ارزش افزوده و ایجاد تغییر در میزان تولیدات است. در این راه تخصص بالا در حوزه، ابزار‌های منحصربه‌فرد، و ظرفیت‌های پیشرو در صنعت به کار گرفته خواهند شد.

فعالیت های ما

.

  • استفاده از ابزار‌های دیجیتال برای بهبود فرایند، میزان و کیفیت محصولات و تولید

.

  • ایجاد استراتژی‌ها و فرایند‌های تدارکات، به منظور کاهش هزینه‌های تملیک در بخش‌های کلیدی

.

  • بهبود عمر تجهیزات با استفاده از برنامه‌های هدفمند تعمیرات و نگهداری

.

  • ایجاد تغییر جامع در سازمان، به منظور بهبود عملکرد و سلامت آن

.

  • .ارزیابی تاثیرات گیاه بر زمین به منظور شناسایی مواد مناسب برای کاشت در  آن

.

  • سرمایه‌گذاری گسترده در ایجاد ظرفیت‌ها و اطمینان از تاثیرات آن‌ها

.

  • بازطراحی فرایند‌های برنامه‌ریزی زنجیرۀ ارزش و بهینه‌سازی شبکه

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

بهبود عملکرد با استفاده از ابزار دیجیتال

مشاوره مدیریت به یک شرکت تجاری، موجب  شناسایی فرصت 5 درصدی افزایش درآمد ناخالص، با استفاده از تحلیل پیشرفته، به منظور بهینه‌سازی سود به ازای  هر ساعت شد.

بازطراحی شبکه

خدمت مشاوره مدیریت موجب کمک به یک پخش‌کنندۀ کشاورزی در کاهش 40 درصدی انبارداری، با ارزیابی شبکه و تغییر فرایند‌های برنامه‌ریزی زنجیرۀ ارزش شد.

تغییرات در سطح کلان

مشاوره مدیریت بهیک تامین‌کنندۀ مواد اولیۀکشاورزی در اجرای برنامۀ تغییر جامع در سطح تولید، زنجیرۀ ارزش و تدارکات سبب 2 میلیارد دلار افزایش در درآمد ناخالص شد.

فهرست