عملیات و فناوری (Financial)

ما به شرکت‌های خدمات مالی کمک می‌کنیم از چالش‌های عملیات و فناوری اطلاعات عبور کنند

در عصر تغییرات سریع فناوری، ما به مشتریان در زمینه‌های مختلفی مشاوره داده تا به شرکت‌های بخش خدمات مالی کمک کنیم عملکرد کسب‌و‌کاری خود را بهبود داده، ریسک عملیاتی خود را کاهش داده و ارزش پیشنهادی مناسبی را برای مشتری خود خلق نمایند. مشتریان ما شامل بانک‌های پیشرو، بیمه‌گران، مدیران دارایی‌ها، و بازیگران خش پرداخت در تمام بازار‌ها می‌شوند. شبکۀ جهانی ما از متخصصان و خبرگان متعهد کار خود را با دانش انحصاری، که شامل تحقیق، هدفگذاری و ابزار‌های مختلف می‌شود توسعه می‌دهند.

ما با مشتریان بر روی استراتژی و اثربخشی فناوری اطلاعات، بهبود عملکرد، تامین منابع هوشمند، مدیریت ریسک، کارایی بازاریابی و فروش، و مدیریت جامع برنامه‌ها همکاری می‌کنیم. ارزش پیشنهادی ما بر ایجاد راه‌حل‌هایی که ارزش ایجاد می‌کند، چه به عنوان ایجاد کنندگان برنامه‌های نوآورانه و چه همکاران مدیران در اجرای برنامه‌ها تاکید دارد.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

  • همکاری با یک واسطۀ پیشرو کانادایی در شناسایی فرصت‌های بهبود سوددهی در قیمت‌گذاری، سوددهی مشتری و بخش‌بندی، و کارایی واسطه‌گری
  • کار با یک بیمه‌گر املاک در بازطراحی کلی استراتژی فناوری اطلاعات، سازماندهی و حاکمیت، زیرساخت و مدیریت مالی
  • بازطراحی دفتر یک بانک بزرگ، شامل تمام عملیات‌ها
  • همکاری با یک بانک جهانی در بهینه‌سازی هزینه‌های زیرساخت
  • کمک به یک بانک جهانی سرمایه‌گذاری در زمینۀ فناوری اطلاعات
  • طراحی یک پلتفرم خدمات مشترک برای یک بانک عمدۀ اروپایی

 

فهرست