عملیات (Retail)

ما به مشتریان در برتری در عملیات، زنجیرۀ ارزش، فروشگاه‌ها، و استراتژی کانال‌های فروش کمک می‌کنیم.

ما به شرکت ها کمک می کنیم تا استراتژی‌های برتر را با اجرای قابل اتکا و کارا، که رضایت مشتری را در نظر دارد به دست آورند. در عین حال، ما به طور نزدیک و در محل (on-site) با آنها کار کرده تا هزینه‌های عملیاتی را کنترل نموده و سود ایجاد کنند.

برتری در خرید

ما از تحلیل‌های پیشرفته استفاده کرده تا امکان بهبود در عملکرد را در هزینه‌کرد غیرمستقیم (شامل هزینۀ سرمایۀ پروژه‌ها) و استراتژی‌های تامین منابع، مانند انتخاب تامین‌کننده و همکار را بررسی نماییم.

برتری در زنجیرۀ تامین

ما از تحلیل پیشرفته استفاده کرده تا امکان بهبود عملکرد لجستیک را بررسی کرده و شبکۀ تامین‌کنندگان خرده‌فروش را بهینه‌سازی نماییم. این موضوع به ما امکان بررسی برنامۀ تقاضا و مدیریت انبارداری را، به منظور مدیریت سفارشات از کانال‌های مختلف و اطمینان از سوددهی می دهد.

نسل بعدی عملیات‌های فروشگاه

ما راه‌حل‌های دیجیتال و دیدگاه عملیات امروزی (لین) را ترکیب کرده تا در بهبود تجربۀ خرید مشتری از فروشگاه به مشتریانمان کمک کنیم.

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

بهبود صرفه‌جویی و رضایت مشتری از طریق بهینه‌سازی هزینه‌های غیرمستقیم

خدمت مشاوره مدیریت به  یک خرده فروش برای کمک به کاهش هزینه‌های تمیز کردن فروشگاه، با استفاده از یک ابزار تدارکاتی و یک روش جدید چینش و قیمت‌گذاری کمک کرد. این روش نوین مدیریتی سبب کاهش 25 درصدی هزینه‌های تمیز کردن فروشگاه، بهبود استاندارد‌ها و عملیات تمیزکردن، شتابدهی به اجرای استراتژی‌های خرده‌فروش و کاهش شکایات مشتریان شد.

بهبود کلی زنجیرۀ تامین و کاهش انبارداری، با استفاده از تحلیل پیشرفتۀ تقاضا و انبار

خدمت مشاوره مدیریت به یک خرده‌فروش ملی، با بیش از 5000 فروشگاه، که با مشکل کمبود کالا‌ها، و در نتیجه کاهش میزان فروش، هزینه‌های بالای زنجیرۀ تامین، بار بیش از حد انبار و میزان بالای فاسد شدن محصولات روبه‌رو بود، کمک کرد تابا استفاده از برنامه‌ریزی پیشرفتۀ تقاضا و تحلیل موجودی انبار، کالاها را به فروشگاه‌هایی که تقاضای کالاها در آن‌ها بالا بود اختصاص داده، و برنامه‌های خود در این زمینه‌ها را در طول زمان کنترل نمودیم. این موضوع سبب صرفه‌جویی 1 میلیارد دلاری در هزینه‌های انبارداری، افزایش 3 درصدی در فروش، بهبود سطح خدمت‌رسانی به مشتری، از 96 به 98 درصد، و کاهش 20 درصدی هزینه‌های زنجرۀ ارزش شد.

بهبود عملکرد فروشگاه

روش های مدیریت نوین در طراحی یک مدل عملیاتی جدید برای یک خرده‌فروش بین‌المللی که سال‌ها با ثابت ماندن فروش و رضایت پایین مشتری مواجه بود کمک کرد تابا هدف‌گذاری افزایش 20 درصدی فروش، فرایند‌های مدیریت، منابع انسانی و سفارشات جدیدی را در مجموعه اجرا کرده، و به هدف خود برسد.

بهبود کانال‌های تامین

خدمت مشاوره مدیریت  به یک برند معروف با رشد بالا کمک کرد به یک فروشندۀ چندکاناله با ظرفیت ارتباط مستقیم با مشتریان تبدیل شود. همچنین  تعریف جامعی از نیاز‌های مشتری و استراتژی زنجیرۀ تامین در آینده را ارائه داد تا برنامۀ انبارداری چندکاناله را ایجاد کند . این موضوع سبب دوبرابر شدن میزان درآمد، بهبود سرعت رساندن کالا به بازار (در حد تحویل همان روز یا روز بعد)، و در عین حال کاهش هزینه به ازای هر انبار شد.

فهرست