عملکرد تامین کنندگان حوزه سلامت (HealthCare)

کمک به تامین‌کنندگان حوزۀ سلامت در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، مدیریت هزینه ها، بهبود عملیات‌های کلینیکی و مدیریت سرمایه‌گذاری؛ با اتکا به ترکیبی از تجربه، دانش مدیریت و ابزار‌های تحلیلی.

تیم هدا خود را متعهد به پشتیبانی از تامین‌کنندگان بخش سلامت در محیط رقابتی و پیچیده ی کنونی می داند. در عین تلاش برای بهبود عملکرد آن‌ها، ما همچنین در ایجاد اصلاحات در سازمانشان و ایجاد بهبود  بلندمدت، به آن‌ها کمک می‌کنیم.

فعالیت های ما

.

ارزیابی فرصت‌های بهبود عملکرد

ما به سرعت ارزیابی را انجام داده و فرصت‌های بهبود عملکرد در زمینه‌های نیروی انسانی، هزینه‌ ها و عملیات‌های کلینیکی را  تحلیل و شناسایی می‌کنیم

.

بهینه‌سازی تریکب و هزینه‌کرد نیروی انسانی

ما با تاکید بر اهمیت اساسی کار و کارکنان، اعتقاد داریم این کارکنان هستند که حامل فرهنگ و تجربه در سازمان بوده و تضمین کننده ی ارائۀ خدمت باکیفیت به بیماران را هستند. تخصص، ابزار‌های مدرن، تجربیات آزموده شده، و تمرکز بر رشد ظرفیت‌ها، نقطه ی امتیاز تیم هدا در پشتیبانی از سازمان‌‌ها می باشد. سازمان هایی که برای معضلات خود، به راهکارهایی شخصی سازی شده و بومی نیاز دارند

.

بهبود عملیات کلینیکی از طریق فناوری و تحلیل

ما تغییرات در مدل‌های عملیاتی کلینیک‌ها را با هدف بهبود بازدهی، و کاهش هزینۀ درمان در تمام بخش ها (اعم از اورژانس، اتاق‌های عمل، خدمات ورودی و خروجی، خدمات فرعی و مراکز عمل اورژانسی) ارزیابی، طراحی و اجرا می‌کنیم. ما با استفاده از تحلیل پیشرفته و سیستم‌های مدیریت عملکرد، در ایجاد امکان بهبود سریع در عملکرد کلینیکی به شرکت ها کمک می‌کنیم

.

تغییر جامع زنجیرۀ تامین

ما به شرکت ها در بازطراحی زنجیرۀ تامین و پشتیبانی از قرارداد‌ها و شناسایی فرصت‌ها کمک می کنیم. همچنین در شناسایی بهترین گزینه های ادغام (M&A) و نیز طراحی پلن ادغام به شرکت ها کمک می کنیم

.

استراتژی هزینه ی سرمایه و تجهیزات پزشکی

ما در هماهنگ‌سازی استراتژی، طراحی، تدارکات و اجرا به شرکت ها کمک می‌کنیم. یکی از مهمترین مسائل استراتژینک شرکتها، این است که بتوانند در عین بهبود کیفیت خدمت رسانی، یک برنامه ی سرمایه گذاری سودمند و بلند مدت را در نظر داشته باشند، بدون اینکه به کیفیت خدمات آسیبی برسد

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

بهبود عملیات‌های کلینیکی در یک مرکز پیشرو آکادمیک پزشکی

یک مرکز آکادمیک پیشرو در حوزۀ پزشکی در ایالات متحده با چالش‌های مربوط به سرعت خدمت‌رسانی به بیماران در چند بخش روبه‌رو بود: بخش اورژانس، بخش ورودی بیماران بستری، و برخی بخش‌های دیگر. پس از ارزیابی جامع، مشاوران فرصت‌های بهبود زمان خدمت و افزایش 70 میلیون دلاری حاشیۀ سود را در بیمارستان شناسایی نمودند. این موضوع سبب کاهش 10 درصدی طول بستری بودن بیمار، و امکان کاهش 7 ساعتۀ زمان انتظار در بخش اورژانس شد.

ساخت‌و‌ساز فضای سبز بیمارستان

یک شرکت بزرگ به دنبال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری در آسیا، شامل دو یا سه مرکز خدمات بود. یک شرکت مشاوره مدیریت ارزیابی جامعی از بخش سلامت و شرایط اقتصادی کلان به عمل آورده، و برای ایجاد یک ارزش پیشنهادی متمایز با حدود 1000 بیمار و 50 پزشک مصاحبه کرد. به طور موازی، بهترین روش‌های استراتژی ارائۀ خدمت و تحقیقات در سطح بین‌الملل را شناسایی نمود. تیم مدیریتی شرکت از این اطلاعات در ایجاد یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کرد. سپس مشاوران به منظور بهبود کیفیت، تجربۀ مشتری و کاهش هزینه‌های عملیاتی در بلندمدت، برنامه‌های دقیق و جزئیات کسب‌و‌کار را با استفاده از بهترین روش‌های جدید ایجاد نمودند.

تغییر یک شرکت خصوصی در حوزۀ تامین نیاز‌های اتاق عمل

مشاوران مدیریت به یک شرکت تجهیز اتاق عمل کمک کردند 4 درصد در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و با ایجاد پایۀ جامع و قوی از منابع مختلف با استفاده از تحلیل پیشرفته، اولویت‌بندی بخش‌های مختلف و اجرای شاخص‌های کنترلی، و ارزیابی روش‌های پرداخت مرتبط با بیمه‌ها به منظور بهینه‌سازی مدیریت درآمد‌ها به 1 درصد افزایش درآمد دست یابد.

تغییر در شرایط پس از ادغام

یک شرکت مشاوره مدیریت از یک برنامۀ تغییر در یک سیستم غیرسودده که از ادغام به وجود آمده بود پشتیبانی کرد. تاثیر این برنامه 500 میلیون دلار، شامل کاهش 12 درصدی هزینه‌های تامین و دارویی نسبت به تمام درآمد‌های حاصل از درمان بیماران،  صرفه‌جویی در هزینه‌های عملیاتی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری بود.

بهبود بازگردانی پرستار

یک سیستم بیمارستانی با بیش از 20 بیمارستان در ایالت‌های مختلف با افزایش استعفای پرستاران، که سبب افزایش هزینه‌های جذب و ارتباط با نیرو‌ی انسانی شده بود روبه‌رو گردید. مشاوران یک برنامۀ جامع طراحی کردند که باعث کاهش میزان استعفای نیروی کار به میزان 5 تا 6 درصد در ضعیف‌ترین واحد‌ها شد.

فهرست