صندوق‌های خصوصی (Principal Investors)

ما به صندوق‌های خصوصی کمک می‌کنیم در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری، با استفاده از مدیریت مداوم شرکت‌های پورتفوی بازدهی خود را افزایش دهند. ما همچنین بر روی استراتژی سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش از طریق بهبود عملکرد به شرکت‌ها مشاوره می‌دهیم

ما شرکت مشاورۀ پیشرو در بخش صندوق‌های خصوصی هستیم. کار ما بر پایۀ همکاری میان مدیران، مشاوران و متخصصانی با دانش و شناخت عمیق از صندوق‌های خصوصی و پیچیدگی‌های چرخۀ سرمایه‌گذاری است. با ده ها مشاور که در حوزه های مختلف مالی و سرمایه گذاری فعال هستند. شرکت ما اطلاعات بی‌نظیری را در سراسر صنایع، مناطق و عملکرد‌های مختلف در بر گرفته و به ما اجازۀ ارائۀ دیدگاهی متفاوت در مشاورۀ صندوق‌های خصوصی را می‌دهد.

فعالیت های ما

.

ما به صندوق‌های خصوصی در رشد بازدهی در سراسر چرخۀ سرمایه‌گذاری کمک کرده و استراتژی های شرکت را بهبود می‌دهیم.

.

  • ارزیابی سرمایه‌گذاری: کار ما با مشتریان در ارزیابی قبل از سرمایه‌گذاری متنوع و مخصوص نیاز‌های خاص مشتری است. ما در شناسایی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، با استفاده از فرایندی سیستماتیک، اهداف را ارزیابی نموده و اطلاعاتی آینده‌نگر، و مفید را در اختیار مشتریان قرار می‌دهیم. ما کلاس‌های اختصاصی و عمیقی را برای مشتریان برگزار کرده و به آن‌ها امکان دسترسی به تحقیقات و اطلاعات خود را می‌دهیم.

.

  • ایجاد پورتفوی: ما به مشتریان کمک می‌کنیم برنامه‌های هدفمندی را برای 100 روز نخست پس از خرید بخشی از یک شرکت ایجاد کرده و برای اطمینان از موفقیت سرمایه‌گذاری فرصت‌های کوتاه‌مدت آن را پیدا کند. پس از 100 روز، تمرکز ما بر مدل‌های میان‌مدت‌تر، که با نگاه به استراتژی‌های خروج ایجاد شده، و بر تغییر عملکرد شرکت‌های پورتفوی در بخش‌های پرتاثیر خواهد بود. پروژه‌های پورتفوی به صورت اختصاصی بوده، و ابعاد و زمان‌بندی آن بر اساس نیاز‌های مشتری تعیین می‌شود. خدمات ما از ارزیابی چابک شرکت پورتفوی تا تغییر جامع عملکرد، بازطراحی فرایند‌ها، عملیات‌ها و محصولات را شامل می‌شود.

.

  • استراتژی خروج: ما با استفاده از یک مدل سه‌مرحله‌ای پشتیبانی که برنامه‌ریزی، آمادگی و اقدام برای به حراج‌گذاری و ورود به بازار سهام را شامل می‌شود به مالکان شرکت‌ها کمک می‌کنیم برای خروج در بهترین قیمت آماده شوند. ما با مشتریان در ایجاد و اجرای برنامه‌های یکپارچه و مشخص کسب‌و‌کار و ارائۀ 7 مدل پشتیبان، شامل سندسازی برای فروشندگان و خریداران همکاری می‌کنیم. ما نگاهی مشخص را بر روند‌های صنعت و ریسک‌های کلیدی، چگونگی تاثیر آن‌ها در کسب‌و‌کار‌ها، و شناخت مشخصات خریداران و مسیرهای ترجیحی خروج به مشتریان ارائه می‌دهیم.

.

  • استراتژی و توسعۀ شرکت: با ترکیب اطلاعات و روند‌های کلان اقتصادی و تحقیقات انحصاری بر روی ترند‌های بازار، ما با برنامه‌هایی مانند چگونگی به دست آموردن موقعیت رقابتی، چگونگی ایجاد استراتژی مالی و چگونگی تحول مدل مالکیت به مشتریان کمک می‌کنیم برای افزایش منابع مالی و عملکرد شرکت برنامه‌ریزی کنند. ما همچنین برای بهبود عملیاتی، شامل مدیریت ریسک و عملکرد‌های پشتیبان در کسب‌و‌کار به مشتریان کمک می‌کنیم.

.

  • RTS: برای مورد خاص شرکت‌های دارای مشکلات زیاد و واحد‌های ضعیف ما از تخصص واحد RTS استفاده می‌کنیم. این واحد ویژه بر بهبود رادیکال و پایدار عملکرد در تمام صنایع و مناطق جغرافیایی مختلف تلاش کرده و سابقۀ درخشانی در تحول در سازمان‌ها، با تمرکز بر ایجاد ارزش دارد.

.

  • اجرا به روش هدا: مشتریان ما به خدمات خاص هدا، که تیمی از متخصصان برای همکاری با شرکت‌های پورتفوی بوده و پشتیبانی‌های لازم را برای کمک به شتابدهی اجرای برنامه‌های بهبود ارائه می دهند دسترسی خواهند داشت. تیم اجرای هدا در مناطق و صنایع مختلف بر روی پروژه‌های مختلف کار کرده و به مشتریان در رشد عمده، سریع و قابل اندازه‌گیری کمک می‌کنند.
فهرست