صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی گاز طبیعی (Power)

ما به مشتریان کمک می‌کنیم از تامین منابع، بازاریابی عمده، خرده‌فروشی، انتقال، پخش و ذخیره‌سازی گاز طبیعی و گاز مایع بیشترین میزان ارزش افزوده را ایجاد کنند.

صنعت گاز طبیعی چالش‌های پیچیده‌ای را، از ارزیابی قدرت استراتژی‌های غیرعادی گاز در آمریکای شمالی گرفته تا ارزیابی تاثیر قیمت‌گذاری گاز طبیعی مایع در تقاضا در آسیا تجربه می‌کند.

به منظور دوام در شرایط عدم قطعیت بازار، شرکت‌ها به دیدگاهی جهانی در دینامیک کسب‌و‌کار‌ها، توان تحلیلی در ارزیابی و وزن‌دهی به استراتژی‌ها، و انعطاف‌پذیری به منظور پاسخگویی به تغییرات در تامین‌کنندگان، تقاضا، شرایط قانونی، و رفتار رقبا نیاز دارند.

فعالیت های ما

.
   .

ما به مشتریان کمک می‌کنیم در تمام زمینه‌ها، انواع و تمام مراحل پروژه‌ها کارایی خود را بهبود ببخشند: بهینه‌سازی پورتفوی، ایده‌پردازی و طراحی پروژه، ساخت‌و‌ساز امروزی (Lean)، مدیریت همکاری‌ها و همکاران، بستن قرارداد، و پشتیبانی از راه‌اندازی پروژه‌ها

   .

  • تقویت پورتفوی شرکت: ما به مشتریان کمک می‌کنیم در تمام مراحل برنامه‌ریزی بازطراحی کسب‌و‌کار و فرایند‌های بودجه‌ریزی، به منظور ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و استراتژی‌های شرکتی و امکان بیشتر ایجاد ارزش افزوده منطق خود را بازنگری کنند.

.

  • پشتیبانی یک به یک از توسعۀ پروژه‌ها: در پروژه‌هایی با بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، ما به مشتریان کمک می‌کنیم با بهبود ایده و شرایط پروژه میان ریسک صورت‌های مالی خود را کاهش داده و ارزش کنونی خود را تا 25 درصد افزایش دهند. در پروژه‌های کوچک و متوسط، ما در ایجاد برنامه‌های پروژه، بهینه‌سازی ایده و طراحی‌ها، و ساده‌سازی ساخت‌و‌ساز کمک کرده، و بین 10 تا 30 درصد از هزینه‌های پروژه را کاهش می‌دهیم.

.

  • کار در سراسر زنجیرۀ ارزش: در تولید، ما در سراسر پروژه‌های سرمایه‌گذاری به مشتریانی پشتیبانی‌هایی شامل ایجاد پروژه‌های جدید ایستگاه نیرو و یا نوسازی آن‌ها ارائه می‌کنیم. در انتقال، ما در کاهش هزینه‌ها، افزایش قابل اعتماد بودن، و افزایش توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف؛ و بهینه‌سازی طراحی، بهبود حقوق مالکیت، و اجرای روش‌های ساخت‌و‌ساز امروزی در پروزه‌های جدید به مشتریان کمک می‌کنیم. در فناوری اطلاعات، ما به نیروگاه‌ها در به دست آوردن ارزش افزوده، با اطمینان از تطابق پروژه‌ها و نیاز‌های کسب‌و‌کار و ساده بودن انتقال آن‌ها از مراحل برنامه‌ریزی به مراحل اجرایی کمک می‌کنیم.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

صنعت مشاوره مدیریت به شرکت‌های پیشروی نفت و گاز، تولید نیرو، اپراتورهای لوله، شرکت‌های فروش عمده و پخش، تجار، و خریداران صنعتی خدمات ارائه می‌کنند. مشاوران به مشتریان کمک می‌کنیم در مورد فرصت‌ها و ریسک‌ها اطلاعات به دست آورده، استراتژی خود را با شرایط بازار وفق داده، دارایی‌ها و پورتفوهای همکاری خود را ارزیابی نموده، قوانین خود را مشخص کرده، به ظرفیت‌های پیشرفتۀ دیجیتال و تحلیلی دست یافته، توانمندسازی نموده، منابع انسانی را مدیریت کرده، و به برتری در عملیات دست یابند.

شرکت انرژی به دنبال فرصت‌های بین‌المللی در زمینۀ گاز

کار با یک شرکت در زمینۀ انرژی که به دنبال فرصت‌های بین‌المللی در زمینۀ گاز طبیعی بود، با تحلیل بازار، مدلسازی سناریوها، ایجاد یک مدل کسب‌و‌کار یکپارچه، و ایجاد یک استراتژی برای ورود به بازار و کسب 300 میلیون یورو در خلق ارزش افزوده.

جایگیری در بازاریابی گاز طبیعی مایع و مالکیت ترمینال

کمک به یک تولید‌کنندۀ گاز در جایگیری در بازاریابی گاز طبیعی مایع و مالکیت ترمینال، به منظور متنوع‌سازی منابع گاز تا 20 درصد و بهبود شرایط مذاکره با تامین‌کنندگان

ایجاد روش ارزیابی ریسک

پشتیبانی از یک پخش‌کنندۀ گاز در ایجاد یک روش ارزیابی ریسک، به منظور اختصاص سرمایه در پورتفویی متشکل از بیش از 500 پروژه، که 15 تا 20 درصد آن‌ها با توجه به احتمال ریسک در بخش ایمنی از اولویت سرمایه‌گذاری کنار رفتند.

فهرست