شرکت‌های پرداخت (Financial)

ما به بازیگران بخش پرداخت کمک می‌کنیم تا از فرصت‌های موجود در یک محیط پرتغییر استفاده کنند

تغییر صنعت پرداخت در حال حاضر تحت تاثیر فناوری و رفتار مشتریان است. ما با مشتریان در جا نماندن از رقبا و استفاده از فرصت‌های موجود در این محیط متغیر کمک می‌کنیم. شبکۀ متخصصان ما به بانک‌ها، شرکت‌های بخش پرداخت، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های غیربانکی در مورد مسائلی مانند استراتژی جامع پرداخت و تاثیرات آن بر خدمات پرداخت خرد، مدیریت وجوه نقد، و فناوری پرداخت مشاوره می‌دهند.

ما در همکاری‌های خود با مشتریان از تخصص خود، مانند استراتژی پرداخت‌های بین سازمانی و پاسخ‌دهی به مسائل محیط پرتغییر پرداخت استفاده می‌کنیم. در بخش پرداخت سازمانی، کار ما خدمات پرداخت کسب‌و‌کار‌های کوچک، مدیریت وجوه نقد سازمانی، و خدمات پرداخت بین بانکی را شامل می‌شود. در خدمات پرداخت خرده ما به مشتریان در زمینه‌هایی مانند کارت‌های اعتباری، خودپرداز‌ها، مدیریت حساب خرده‌فروشان، و پرداخت موبایلی کمک می‌کنیم. کار ما در پردازش، برون‌سپاری، و مدیریت زیرساخت شامل پردازش و تملیک کارت‌های اعتباری، انتقال الکترونیک وجوه، راه‌اندازی و یا انتقال خودپرداز‌ها می‌شود.

فهرست