شرکت‌های زیرساخت فناوری (Tech-Media)

دستیابی به رشد با وجود تغییرات بی‌سابقه

سرعت تغییرات در صنعت فناوری اطلاعات بی‌سابقه بوده و در حال شتابگیری، و رسیدن به تمام بخش‌های صنعت، از سرور و امنیت گرفته تا ذخیره‌سازی و توسعۀ نرم‌افزار است. به طور مشابه، نیاز مشتریان شرکتی به مانند تغییرات در جامعۀ عمومی در حال تغییر بوده و به اتخاذ فناوری‌های جدید و نوآوری داخلی منجر می‌شود.

.

این تغییرات گسترده به تامین‌کنندگان زیرساخت‌های فناوری به منظور نوآوری و برد در عصر فضای ابری نیاز دارد. ما به شرکت‌ها کمک می‌کنیم به این تغییر گسترده واکنش داده، با تغییر از سخت‌افزار به سمت نرم‌افزار ارزش‌های خود را مطابقت داده، ظرفیت‌های جدید ایجاد نموده و برای ایجاد منابع جدید رشد پورتفوی خود را تغییر دهند.

نحوه فعالیت‌ ما

ارتقای مدل کسب و کار

تغییر جامع شرکتی متناسب با عصر نرم‌افزار و ورود به آن

.

توسعه و مدیریت محصول

مدرن‌سازی سازماندهی توسعۀ محصول

.

ارتقای تجاری‌سازی و ورود به بازار

بهینه‌سازی مدل فروش، کارایی تیم فروش و اکوسیستم همکاری

.

تجربه مشتری

بازطراحی فروش و خدمات برای عصر “عضویت و پرداخت حق اشتراک”

.

برتری در قیمت‌گذاری

بهبود قیمت‌گذاری، مدیریت تخفیفات و طراحی پیشنهادات

.

مدرن‌سازی کانال‌های توزیع

طراحی و ایجاد ظرفیت‌های کانال توزیع در عصر عضویت

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

تایید استراتژی فناوری 5G از طریق تحلیل داده

با تحلیل داده‌های مختلف، در ایجاد یک استراتژی یکپارچۀ تجاری و فنی در زمینۀ 5G به مشتری کمک شده، و فرصت‌های جدید برای ایجاد ارزش را شناسایی شد.

تقویت نیروی مدیر محصول

صنعت مشاوره مدیریت به یک شرکت دانش‌بنیان کمک کرد تا 300 نفر از مدیران محصول خود را با استفاده از برنامه‌ای سه‌ماهه برای ایجاد مهارت‌هایی، که شامل انجمن‌های یادگیری، مدل‌های آنلاین، مربی‌گری اجرایی، و یادگیری در حین انجام کار بود ارتقا دهد.

تغییر خدمات نرم‌افزازی به خدمات ابری و ایجاد ظرفیت‌ها

یک شرکت زیرساخت با تغییر محصول خود با استفاده از فناوری ابری و بهبود مهارت 40 درصد نیروی کار خود هزینه های کل را در دو سال تا 10 درصد کاهش داد.

فهرست