سیستم ‌های سلامت (HealthCare)

کمک به بازطراحی سیستم‌های سلامت به منظور بهبود نتایج، افزایش کیفیت درمان و تسهیل دسترسی به خدمات درمانی

تمام سیستم‌های سلامت با چالش‌های مشترکی روبه‌رو هستند؛ تغییر ویژگی‌های جمعیتی با افزایش سن جامعه، و در نتیجه افزایش بیماری‌های بلندمدت، افزایش تنوع ارائۀ خدمات توسط تامین‌کنندگان، و رشد خرج‌کرد در بخش سلامت.

ما به سیستم‌های سلامت، شامل دولت‌ها، سازمان‌ها، شوراهای محلی، بیمه‌ها و تامین‌کنندگان دولتی و خصوصی (بیمارستان‌ها، مددکاران اجتماعی و تامین‌کنندگان اولیۀ درمان مانند پزشکان) اولویت‌بندی استراتژیک انجام داده، سیستم‌های اثربخش و پربازده طراحی نموده، ظرفیت ساخته و مدل‌های نوآورانه، باکیفیت و کم‌هزینه را برای بهبود دسترسی به درمان و نتایج و تجربۀ بهتر مشتری ایجاد نمایند. ما از تجربۀ عمده و جهانی خود در کار با پیشروان دولتی و خصوصی بخش سلامت و شناخت عمیق تمام جنبه‌های تغییر در حوزۀ سلامت استفاده کرده و متخصصان مختلف در حوزه‌های کسب‌و‌کار، سلامت و اقتصاد را برای حل مهم‌ترین مسائل این بخش به کار می‌گیریم.

ما با سیستم‌های سلامت و درمان در جهت سهولت‌بخشی به درمان باکیفیت و ارزان همکاری می‌کنیم. ساختار سازمان؛ تغییر در شرایط نیروی کار؛ مکانیزم‌های انگیزشی و پرداختی مانند حق کمیسیون بر اساس نتایج؛ پشتیبانی از قوانین؛ شفافیت داده‌ها؛ تحلیل پیشرفته؛ راهنمایی‌ها در جهت رسیدن به بهترین مدل، مانند مسیرهای استاندارد‌سازی شدۀ درمان؛ آموزش بیماران؛ رهبری کلینیکی؛ مدیریت و فرهنگ عملکرد؛ و استفاده از فناوری‌ها و بخش دیجیتال مثال‌هایی از فعالیت‌های ما هستند.

فعالیت های ما

.

توسعۀ تغییرات

ما با ابزار‌ها و داده‌های مختلف به منظور کمی‌سازی سرعت و کیفیت عملکرد با سیستم‌های سلامت همکاری می‌کنیم. ما به کیفیت درمان کلینیک‌ها، نتایج درمان، تجربۀ مشتری، دسترسی به درمان، عوامل اجتماعی موثر بر آن و بازدهی هزینه‌ای توجه می‌نماییم

.

ایجاد استراتژی‌های اثربخش

ما با سیستم‌های درمان و سلامت، مناطق مختلف، بیمه‌ها، و گروه‌های تامین‌کنندگان به منظور ایجاد چشم‌انداز برای آیندۀ خدمات و بهینه‌سازی ارادۀ خدمات درمانی به جوامع همکاری می‌کنیم

.

توسعۀ مدل‌های نوآورانۀ درمان

ما با سیستم‌های سلامت، مانند تامین‌کنندگان اولیه و ثاویۀ درمان، شبکۀ تامین‌کنندگان، و مراکز بزرگ به منظور کشف مدل‌های جدید درمان همکاری می‌نماییم.

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

تغییر در پرداخت در سیستم سلامت

صنعت مشاوره مدیریت از وزارت بهداشت در یک کشور اروپایی بزرگ در طراحی یک مدل جدید پرداخت برای کل سیستم سلامتش پشتیبانی کرد. این پروژه شامل هدفگذاری داخلی با تقلید از مکانیزم‌های موجود در دیگر کشور‌ها، ایجاد برنامۀ تغییر پرداخت، و مدل‌های نوآورانۀ پرداخت و طراحی مجموعه‌ای از گزینه‌های تغییر پرداخت در سطح ملی بود.

تغییر خدمات سلامت برای یک شهر در بریتانیا

یک همکاری منطقه‌ای در زمینۀ درمان و سلامت اجتماعی سبب حرکت استراتژی‌ها به سمت بهبود کیفیت و ثبات خدمات شد. یک شرکت مشاوره مدیریت به این برنامه کمک کرد تا میانگین زمان ماندن در بیمارستان را بین یک تا سه روز کاهش داده، بخشی از صرفه‌جویی‌های پیش‌بینی شده توسط برنامه را اجرایی کرده، و با استفادۀ مناسب از اماکن مختلف حدود 100 میلیون پوند صرفه‌جویی نماید. همچنین در رشد توانمندی‌های کسب‌و‌کار در مدلسازی مالی، و ایجاد مهارت‌های‌ها و ابزار‌های قابل استفاده در برنامه‌ریزی ارائۀ خدمات در آینده به مشتری کمک شد.

تغییر در خدمات

صنعت مشاوره مدیریت از سیستم‌های مختلف سلامت در تعیین ساختار‌های مناسب خدمات بیمارستانی و خارج از بیمارستان استفاده می کند. در مشاوره مدیریت ذی‌نفعان کلیدی برای ایجاد اطلاعات لازم و ارزیابی ساختار‌های احتمالی گرد هم می آیند و به آن‌ها در شناسایی راه‌حلی که بتواند در عین حل مشکلات مربوط به نیروی انسانی و کیفیتی در سیستم‌های غیرپایدار، خدمات بخش‌های محلی را بهبود بخشیده و مشکلات مالی سیستم را هم برطرف نماید کمک می شود. همچنین با ایجاد پایه‌های عملکردی برای مدیران سبب سرعت‌بخشی به عملیات، و در نتیجه ایجاد برنامۀ کاهش زمان حضور در بیمارستان‌ها و افزایش کارایی سیستم می شود.

بهبود عملکرد با استفاده از همکاری

یک شرکت مشاوره مدیریت با یک دولت اروپایی در ایجاد یک مرکز متمرکز بر کیفیت دارو‌ها همکاری کرد. با استفاده از روش بررسی زمانی ژن‌ها، این مرکز به بهبود ارزیابی، درمان و تحقیقات دست یافت. این مرکز برای سهولت‌بخشی به جمع‌آوری داده‌های جامعه کار کرده، و دو آزمایشگاه بزرگ که شامل بررسی زمانی ژن‌ها و محاسبه‌گر توانمندی می‌شود در خود جای داده است. در مجموع، مرکز کار بررسی زمانی ژن برای کودکان دارای بیماری‌های نادر را هموار کرده است.

بازطراحی

یک شرکت مشاوره مدیریت به یک سیستم سلامت و درمان منطقه‌ای با خدمت‌رسانی به 750 هزار نفر جمعیت کمک کرد از نیاز‌های مردم به خدمات مختلف سلامت و درمان ارزیابی انجام داده و خدمات سراسر حوزه را، شامل درمان اولیه، درمان در جوامع، خدمات تخصصی، سلامت عمومی، سلامت روانی، و سلامت اجتماعی بازطراحی کند. در کار با کلینیک‌های محلی، این شرکت نیاز‌ها در بخش سلامت را در وضعیت کنونی و سال‌های آینده کمی کرده، مدل هزینه و درآمد را در سراسر زنجیرۀ ارزش سلامت در منطقه در 5 سال آینده را ایجاد نموده، برای بررسی و توسعۀ ندل‌های کلینیکال مختلف 150 پزشک را بسیج نموده، و جزئیات انتخاب‌های آیندۀ سلامت در این جامعه را بررسی کرد. همچنین درمان خارج از بیمارستان را، شامل کمی‌سازی نیازمندی‌های آیندۀ نیروی سلامت هم بررسی کردند.

فهرست