سرمایه گذاری (Agriculture)

ما دانش بروز متخصصانمان در زمینۀ سرمایه‌گذاری را با دانش بازار کشاورزی و ابزار‌های منحصربه‌فرد ترکیب کرده تا به مشتریان خود، با تنوع نیا‌ز‌هایشان کمک کنیم.

.

دانش عمیق ما در مورد بازیگران صنعت، در کنار تخصص در بخش‌هایی مانند صنایع پیچیده، صنعت کالاهای عمومی و خرده‌فروشی، سبب شناختی دقیق از سراسر زنجیرۀ ارزش کشاورزی می‌شود.

.

ما انواع مختلف سرمایه‌گذاران را در تمام روش‌های سرمایه‌گذاری، شامل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در زمینه‌های مختلف شامل ایجاد روش سرمایه‌گذاری، و بهبود عملیات سرمایه‌گذاری، راهنمایی می‌کنیم.

نحوه ی فعالیت ما

.

محاسبۀ دقیق

ایجاد محاسبات دقیق با استفاده از دیدگاه منعطف تحلیلی که دانش منحصربه‌فرد ما و تجربیات ما در صنعت را به کار می‌گیرد.

.

ایجاد برنامه‌های هدفمند

کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد و اجرای برنامه‌های هدفمند و دینامیک ایجاد ارزش، با استفاده از دانش وسیع در پروژه‌های تجاری و عملیاتی.

.

ایجاد برنامه‌های خروج در بالاترین قیمت

کمک به مالکان در آماده‌سازی برنامۀ خروج در بهترین قیمت، با استفاده از مدل حمایتی سه‌مرحله‌ای که برنامه‌ریزی، آمادگی و اجرا را برای به حراج‌گذاری پوشش می‌دهد.

.

بهبود عملکرد

ایجاد انتخاب‌های استراتژیک برای افزایش سرمایه و عملکرد شرکت با ترکیب دانش عمیق در زمینۀ ترند‌های اقتصاد کلان جهانی با تحقیق منحصربه‌فرد بر ترند‌های بازار

فهرست