سازماندهی (Paper)

عملکرد سازمانی محصول تصمیم‌گیری درست، کاهش ضعف‌ها و تغییر فرهنگ و ظرفیت‌ها در صورت نیاز است.

فعالیت های ما

.
   .

در عین حال که شرکت‌های صنایع کاغذی با تغییر ظرفیت‌های خود تغییر پیدا می‌کنند، و تقاضا و سیاست‌گذاری در سراسر دنیا متحول می‌شود، ما با مشتریان در هماهنگ‌سازی ساختار سازمانی، ظرفیت‌ها و فرهنگ خود با این تغییرات همکاری می‌کنیم. ما به مشتریان خود کمک می‌کنیم اثربخشی سازمانی را ارزیابی کرده، و برای بهبود اهرم‌های کلیدی عملکرد استراتژی‌های مناسب را ایجاد و اجرا کنند.

 .

متخصصان و مشاوران هدا در این صنایع، تجربه‌های مختلفی در کمک به شرکت‌های متنوع مانند شرکت‌های چوب‌بری، تولید‌کنندگان کاغذ، و شرکت‌های بسته‌بندی در تغییر سازماندهی دارند. ما از تغییرات جامع در سازمان‌ها حمایت کرده و به آن‌ها در بازطراحی در شرایط ادغام و یا تولید کاغذ کمک کرده‌ایم.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

یک شرکت مشاوره مدیریت به یک شرکت چوب‌بری که با استفاده از تملیک رشد کرده بود کمک کرد عملکرد و سلامت سازمانی خود را ارزیابی کرده، و فرهنگی یکپارچه را بر اساس پاسخگویی و تملک در سراسر سازمان بنیان گزارد. این تیم مشاوره از شاخص‌های سلامت سازمانی و ارزیابی شبکۀ اجتماعی انحصاری خود برای بررسی اثربخشی سازمان، فرهنگ و روابط استفاده کرد. همکاری بالای کارکنان در پاسخ‌دهی به پرسشنامه‌ها و همراهی مدیران این شرکت سبب دستیابی به اطلاعات مناسب و بازطراحی فرایند‌های تصمیم‌گیری، در کنار توسعۀ برنامه‌های رشد مهارت‌های فردی برای مدیران شد.

کمک یک تیم مشاوره به دو بازیگر بزرگ در صنایع کاغذی در شرایط ادغام، و همکاری در طراحی و اجرای برنامۀ ایجاد ظرفیت‌ها در یک شرکت چوب‌بری به منظور بهبود بازدهی، و مشاوره به یک کسب‌و‌کار خانوادگی در تغییر مدل حاکمیتی خود.

فهرست