سازماندهی (Retail)

ما به خرده‌فروشان کمک می‌کنیم استراتژی‌های قوی و ظرفیت‌های لازم برای حل مهم‌ترین چالش‌های سازمانی را ایجاد کنند.

خرده‌فروشان بزرگ و پیچیده در کشور‌ها، کانال‌ها، محصولات و قالب‌های مختلف، و در شرایط رقابت و همکاری کار می‌کنند. اگرچه اندازۀ بزرگ سبب اقتصاد مقیاس شده، اما در عین حال چالش‌های ساختاری بسیاری را هم به همراه دارند.

.

ما با خرده‌فروشان در زمینۀ مدیریت پیچیدگی سازمانی و طراحی‌سازمان‌هایی که با نیاز‌های بازار هماهنگ است، همکاری می‌کنیم. تخصص عمیق ما به خرده‌فروشان دانش و تفکر لازم در زمینۀ سلامت و عملکرد سازمانی را ارائه می‌کند.

.

ما به سازمان مشتریان خود کمک می‌کنیم بازدهی بیشتری داشته، سریع‌تر، و با اثربخشی بیشتر در جهت اهداف خود عمل کنند، تا به رشد بالاتری رسیده، حاشیۀ سود خود را بالاتر برده، و کیفیت خدمت‌رسانی به مشتریان را بیشتر کنند.

نحوه ی فعالیت ما

.

  • طراحی سازمان: بازطراحی موضوعی اجتناب‌ناپذیر بوده و اثرات زیادی دارد. با این وجود فقط 23 درصد بازطراحی‌ها موفق هستند.  ما از طراحی سازمانی از ساختار، فرایند‌ها، و افراد استفاده کرده تا امکان ایجاد بهترین استراتژی برای تصمیم‌گیری در زمینه‌های مرتبط با مرکز سازمان، عملکرد‌های شرکتی، منطقه‌ای، فروشگاهی و دیجیتال را فراهم سازیم .

.

  • مدیریت ادغام: مدل سنتی و بر پایۀ فرایند مدیریت ادغام معمولا در برطرف کردن نیاز‌ به تغییر پیچیده و معمولا رادیکال در این فرایند باز می‌ماند. ما در برنامه‌ریزی اولیه، ادغام، و ایجاد اعتبار برای خرده‌فروشان در این فرایند به مشتریان کمک می‌کنیم.

.

  • منابع انسانی: ما با مشتریان خود در زمینۀ استفاده از پتانسیل افراد در سازمان همکاری می‌کنیم. ما برای ایجاد استراتژی منابع انسانی، برتری در مدیریت این منابع، و ایجاد فرهنگی مناسب، راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهیم. ما همچنین با مشتریان در برنامه‌ریزی و استراتژی منابع انسانی همکاری می‌کنیم. برای توسعۀ منابع انسانی و مدیریت عملکرد، ما از بخش وسیعی از ابزار‌های ارزیابی، داده‌های شرکت‌های دیگر، و روش‌های مداخله استفاده کرده و به خرده‌فروشان کمک می‌کنیم به سطح جدیدی از عملکرد دست پیدا کنند. تیم ما برنامه‌های استراتژیک را طراحی کرده و فرایند‌هایی را ایجاد می‌نماید که انرژی و هماهنگی میان اعضای گروه را در سراسر سازمان بیشتر ‌کند.

.

  • تغییر و ایجاد ظرفیت: ما به مشتریان کمک می‌کنیم بهبود‌های سیستماتیک و پایدار در عملکرد کسب‌و‌کار، سلامت سازمانی، ظرفیت‌های عملکردی و دیگر مسائل کلیدی ایجاد کنند. ما به مدیران کمک کرده تا برنامۀ تغییر جامع را طراحی کرده، سازمان را ارزیابی کنند، و برنامه‌های جامع را اجرا نمایند. ما همچنین برنامه‌های یادگیری در سطح مدیریتی را، مانند مدیریت متمرکز و مدیریت امروزی (لین) برگزار کرده تا مهارت‌های رهبری مشتریانمان را ارتقا دهیم. برنامه‌های ایجاد ظرفیت ما، مانند آکادمی محصولات، دیدگاه‌های کلیدی و مدل‌های جامع آموزش را به کار گرفته تا ظرفیت‌های عملکردی را ایجاد نموده و عملکرد را بهینه‌سازی نمایند.

.

  • کارایی فروش، عمومی و مدیریتی: ما به خرده‌فروشان کمک می‌کنیم اثربخشی و بازدهی فروش، مسائل عمومی و مدیریتی خود را، با ارزیابی اهرم‌ها، ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های منحصربه‌فرد بهبود بخشند.

.

  • چابکی: ما به مشتریان در شناسایی و استفاده از بزرگ‌ترین منابع ارزش و چابکی در کار کمک می‌کنیم. این موضوع از طریق تحلیل پیشرفته، ابزار‌های دیجیتال، تخصص در فناوری و مربی‌گری چابک چندجانبه امکانپذیر می‌شود.

.

در زمان ایجاد چالش‌ها و فرصت‌های جدید تجاری، نیاز‌های سازمانی هم معمولا تغییر می‌کنند. ما در همکاری نزدیک با مشتریان مطمئن می‌شویم که آن‌ها تغییرات را پیش‌بینی کرده، از برتری رقابتی پایه‌های قوی سازمان استفاده کرده، و به سازمان‌های چابک تبدیل شوند.

فهرست