ریسک (Financial)

ما به شرکت‌های خدمات مالی کمک می‌کنیم به عملکردی مناسب و کم‌ریسک دست یابند

بسیاری از مشتریان ما، با توجه به مواجه بودن با ریسک و تغییرات بالا در بازار مالی و محصولات، معتقد هستند که کاهش ریسک در عملکرد می‌تواند مزیتی رقابتی محسوب شود. ما دیدی جامع را بر مسائل مربوط به ریسک در نظر گرفته، دانش خود در زمینۀ صنعت و مهارت‌های استراتژیک را با دیدی بر مبنای مدیریت ریسک، روش‌های اثبات شدۀ متمرکز بر تحول واقعی، ابزار‌های تحلیلی و روش‌های اجرا ترکیب کرده‌ایم.

بخش مدیریت ریسک  ما از متخصصانی متبحر تشکیل شده است. ما همچنین با مشاوران خارجی، که تجربۀ زیادی در مسائل مربوط به صنعت، بازار و قوانین دارند همکاری می‌کنیم.

فعالیت های ما

.
   .

4 حوزۀ اصلی تخصص ما شامل موارد زیر می‌شود:

.

  • مدیریت ریسک شرکتی و فرهنگ ریسک: ما به مشتریان کمک می‌کنیم ظرفیت‌های مدیریت ریسک را به منظور پشتیبانی از اولویت‌های استراتژیک شکل داده، تا بتوانند از ارزش شرکت حفاظت کرده و همزمان سوددهی آن را رشد دهند. دید یکپارچۀ ما به ریسک در سطح شرکت به ما نه تنها امکان پشتیبانی از مدیر بخش ریسک با مالی، بلکه کل تیم مدیریت، مانند مدیرعامل و دیگر مدیران را می‌دهد.

.

  • ریسک اعتباری: ما به نهاد‌های مالی کمک می‌کنیم ریسک را در کنار تمام زنجیرۀ ارزش بخش اعتباری مدیریت کرده، و با چالش‌ها و فرصت‌های مربوط به پذیره‌نویسی، مدیریت پورتفوی بخش اعتباری، کاهش زیان، مدلسازی بخش اعتباری و تحلیل پیشرفته اشنا شوند. در سه سال گذشته، ما بیش از 400 پروژه که ارزش پورتفوی بخش اعتباری را بیشینه و زیان مشتریان را کمینه ساخته اجرا نموده‌ایم.

.

  • ریسک و قوانین: ما با بانک‌ها، بیمه‌گران، سیاست‌گزاران، و دولت‌ها در کمی‌سازی و شناخت تاثیرات استراتژیک و عملیاتی تغییرات قوانین  کار کرده و آن‌ها را برای اجرای قوانین جدید آماده ساخته‌ایم.

.

  • ریسک بازار و تجارت: ما با ارائۀ مشاوره و تحلیل مشکلات مدیریت ریسک بازار، انتخاب استراتژی‌های ایجاد پورتفوی، و شناساندن فرصت‌های بازار و تجارت به شرکت‌ها، به آن‌ها در ایجاد و حفظ ارزش کمک کرده‌ایم.
فهرست