رضایت مصرف کننده (Power)

ما به شرکت‌های تولیدکننده و تامین‌کنندگان خرد در حوزه ی انرژی کمک می‌کنیم دیدگاه‌های نوآورانه‌ای را که استاندارد‌های جدیدی برای کیفیت خدمات و رضایت مشتری ایجاد می‌کنند توسعه دهند، در حالی که هزینه‌ها و عملکرد تجاری را بهینه‌سازی می‌نمایند

آزادسازی بازار، پرتنش‌ شدن رقابت، بازیگران نوظهور، رشد انتظارات مشتریان، تغییرات در سیاست‌گذاری‌ها، و تغییر در ارزش‌ها سبب تغییر در بخش انرژی و رشد حداقل‌ها برای موفقیت شده‌اند. در این محیط، ما به شرکت‌ها در رسیدن به برتری عملیاتی و تجاری، با بازطراحی فعالیت‌های آن‌ها و قرار دادن مشتری در مرکز توجه کمک می‌کنیم.

فعالیت های ما

.
   .

  • بهبود کیفیت خدمات و رضایت مشتری، و کاهش هزینه‌ها: با دیجتال و امروزی (Lean) کردن عملیات، به منظور خدمات بهتر و سریع‌تر، و پیوستگی در تمام کانال‌ها.

.

  • به دست آوردن مشتریان جدید خرده‌فروشی: با ارائۀ محصولات سفارشی، بهبود ترکیب کانال‌ها، و ارائۀ خدماتی که مشتریان آن را ارزشمند می‌دانند.

.

  • کاهش ریزش در بازار‌های آزاد شده: با سفارشی‌سازی نقاط ارتباط و ترکیب تحلیل پیشرفته با اطلاعات مشتری، به منظور کاهش تغییر ارائه‌دهنده توسط آن‌ها

.

  • شناسایی فرصت‌های رشد سود: با شناسایی فرصت‌های استفاده نشده، بهینه‌سازی قیمت‌گذاری و حاشیۀ سود، و ارائۀ خدمات مرتبط با هر بخش

.

  • ایجاد تجربۀ مشتری: در منبع انرژی خورشیدی و سایر منابع انرژی، به منظور افزایش درآمد و تطابق با نیاز‌های جدید مشتریان

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

اجرای تغییر تجاری

یک تیم مشاوره به یک تامین‌کنندۀ اروپایی انرژی کمک کردند ظرفیت‌های خود را رشد داده، روش‌ها و تفکرات جدید در مورد کار را در سازمان پیاده کرده، و 500 میلیون درآمد ناخالص را در سه سال به وجود بیاورد.

تعریف استراتژی تجربۀ مشتری

یک شرکت مشاوره مدیریت با یک شرکت پیشرو در آمریکا در تعریف استراتژی جدید مشتری و بازطراحی مسیرهای محوری، به منظور بهبود رضایت و کاهش هزینۀ ارائۀ خدمات همکاری کرد.

افزایش آگاهی بازار

در کار با یک تامین‌کنندۀ پیشروی انرژی، مشاوران به آن‌ها کمک کمک کردند یک برند خرده‌فروشی متمایز را، از ایده تا اجرا در 6 ماه ایجاد کند.

بازتعریف تجربۀ مشتری

مشاوران یک نقشۀ فرایند جدید برای تراکنش‌های مشتریان ایجاد کرده، که سبب کاهش 60 درصدی صف مشتریان در حال پرداخت، دیجیتالی‌سازی 80 درصدی این فرایند، و بهبود مدیریت درآمد شد.

بازطراحی مسیر مشتری در زمان قطعی برق

با استفاده از اطلاعات عمیق مشتریان، هدفگذاری بر اساس اطلاعات صنایع دیگر، و تفکر طراحی، یک تیم از مشاوران، برای تغییر دیدگاه شرکت به مدیریت قطعی برق با یک شرکت تولیدکنندۀ آمریکایی همکاری کردند.

طراحی استراتژی ورود به بازار

مشاوران به یک تامین‌کنندۀ بریتانیایی در شکل‌دهی استراتژی خدمات جدید انرژی، معرفی ابزار‌هایی برای بهبود عملکرد فروش، و شناسایی فرصت‌هایی به ارزش 20 میلیون پوند کمک کردند.

فهرست