خدمات مربوط به فناوری و رسانۀ عمومی (Tech-Media)

ایجاد امکان رشد و تغییر

.

سازندگان هیچ‌گاه تا این میزان به مصرف‌کنندگان نزدیک نبوده‌اند. با نزدیک شدن فناوری، بازاریابی، رسانه، اینترنت و تجارت به هم، شرکت‌های تازه ‌وارد و شرکت های قدیمی و بزرگ، دسترسی تقریبا یکسانی به مخاطبان و مصرف کنندگان دارند.

.

شرکت‌های فناوری و رسانه در حال تغییر دادن انتظار‌های مشتری بوده و در صنعت تغییرات بزرگی را رقم می‌زنند. در حالی که این صنعت یکی از متنوع‌ترین و پرتغییرترین بخش‌ها بوده و شامل ویدئو، صدا، بازی، انتشارات، تجارت الکترونیک، بازار‌ها و ورزش‌های حرفه‌ای می‌شود، ما به رهبران بازار در حرکت هماهنگ با این تغییرات و استفاده از فرصت‌های رشد کمک می‌کنیم.

نحوه فعالیت‌ ما

سرعت بخشیدن به رشد تبلیغات

نوآوری در محصولات، قیمت‌گذاری، و ظرفیت‌های فناوری و تحلیل

.

ایجاد کسب‌و‌کار‌های دیجیتال

ایجاد کسب‌و‌کار‌های مستقیم و امکان فعالیت تجاری

.

توانمندسازی بنیان‌گزاران

تبدیل چشم‌انداز‌ها به استراتژی‌ها و عملیات‌های رقابتی

.

رشد نوآوری

ایجاد نظم در مسائل مالی و عملیاتی

.

ارتقای سازمان

تغییر مسیرهای سازمانی با برنامه‌های جامع عملکرد، ظرفیت و سلامت سازمانی

.

رقابت برای جذب مشتری

جلب توجه و وفاداری مشتریان

.

هنر و علم داستان‌پردازی

مشاوره در ایجاد محتوا با تحلیل آینده‌نگر

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

بازطراحی استراتژیی فناوری تبلیغات

دوبرابر کردن ارزش و ایجاد دوبارۀ رشد 40 درصدی در یک شرکت پیشرو در فناوری تبلیغات موبایلی با همکاری با یک تیم مشاوره. بازطراحی محصولات و استراتژی مناطق جغرافیایی مختلف، متمرکز کردن منابع فناوری، و بازسازی برنامه‌های ورود به بازار با هدف کسب مشتریان و همکاران جدید در اکوسیستم جهانی فناوری تبلیغاتو بازاریابی

تغییر رادیکال بعد از ادغام

دو برابر کردن سهام یک شرکت بزرگ رسانه با برنامۀ دو سالۀ تغییر پس از ادغام که شامل 1000 برنامه برای هزینه‌ و درآمد بود.

رشد کسب‌ و کارهای B2C

کمک به ایجاد و و رشد شرکت‌های رسانه‌ای در مناطقی در سراسر دنیا و ایجاد میلیون‌ها مشتری، با پشتیبانی تبلیغات، عضویت، و درآمد حاصل از تراکنش‌ها. کمک به مشتری در ایجاد ظرفیت‌هایی در طراحی، توسعۀ محصول، بازاریابی و تحلیل مشتریان.

فهرست