خدمات مربوط به صنعت پتروشیمی (Chemicals)

کمک به شرکت‌های صنعت پتروشیمی در شرایط متغیر صنعت و ایجاد کسب‌و‌کاری برای آینده

.

دینامیک رقابت در صنعت جهانی پتروشیمی، بزرگترین بخش صنایع شیمیایی، در حال تغییر است. به منظور تصمیم‌گیری استراتژیک درست، شرکت‌ها باید این تغییرات دینامیک را شناخته، و ترند‌های کلی رشد تقاضا و منابع اصلی مزیت رقابتی را شناسایی نمایند.

.

تنها در 10 سال اخیرخدمات مشاوره مدیریت در بیش از 300 پروژۀ استراتژِیک و تاکتیکی در سراسر دنیا به مشتریان کمک کرده‌است  روش های مدیریتی نوین در بخش پتروشیمی، به مشتریان در زمینۀ چالش‌های مختلف در 5 حوزه کمک می‌کند: استراتژی، سازماندهی، عملیات، کارایی سرمایه‌گذاری، و بازاریابی و فروش

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

  • خدمت مشاوره مدیریت به یک بازیگر بزرگ بخش پتروشیمی کمک کرد برنامۀ جامع خود برای رشد و توسعۀ مناطق زیر پوشش را تنظیم کند. با شناسایی مزیت‌های رقابتی و تخصص در محصولات، و خارج کردن فرصت‌های کم‌ارزش از برنامه‌ها، شرکت سریعا توانست ارزش خود را دوبرابر کرده و فرصت‌های عمده‌ای را در بخش‌های بالادستی صنعت نفت‌و‌گاز پیدا کند.
  • خدمت مشاوره مدیریت  به یک شرکت بزرگ، که به دنبال ترکیب 4 واحد که به لحاظ جغرافیایی و مدیریتی از هم جدا، و ایجاد یک سازمان یکپارچه بود، کمک کرد . این شرکت در طول 6 ماه، توانست مرحلۀ اول ادغام را عملی کرده، فرایند‌های برنامه‌ریزی جدید زنجیرۀ ارزش را نهایی نموده، و فرایند‌های غیرتولیدی سازمان جدید را نقشه‌ریزی نماید.
  • خدمات مشاوره مدیریت به یک شرکت پتروشیمی در شرق اروپا که بازاریابی و فروش را به عنوان یک اهرم مهم رشد شناسایی کرده بود، کمک کرد .به این صورت که با همکاری با 40 کارمند بخش بازاریابی و فروش در شرکت مشتری،  به شرکت در تحلیل رفتار قیمت‌گذاری، شناسایی 60 برنامۀ اجراییو بهبود 130 میلیون دلاری در عملیات‌ شرکت در یک سال کمک شد . همچنین به مشتری کمک شد یک کمیتۀ قیمت‌گذاری تشکیل داده، و در گروه بازاریابی جدید نقش‌ها را طراحی نماید.
  • به یک شرکت بزرگ پتروشیمی کمک شد درآمد ناخالص خود را در آماده‌سازی یکی از نمایند‌گی‌هایش برای ارائۀ اولیه به بازار بورس افزایش دهد. خدمات مدیریتی به این شرکت مجموعه‌ای از ارزیابی‌ها را صورت داد،  سپس بر اساس بهترین روش‌های عملیاتی، بیش از 500 میلیون دلار را در فرصت کاهش هزینه‌های ثابت و متغیر، و افزایش حاشیۀ سود، شناسایی کرد.

 

فهرست