خدمات مربوط به صنعت سیمان (Agriculture)

کمک به شرکت‌های این صنعت در برنامه‌ریزی استراتژیک و واکنش عملیاتی به شرایط متغیر یک صنعت.

.

صنعت سیمان در حال تغییر است. در بازار‌های نوظهور تقاضا در حال رشد بوده، اما این رشد در بازار‌های بالغ وجود ندارد. بازیگران بزرگ دائما در حال تغییر بوده، و شرکت‌های منطقه‌ای در حال سرمایه‌گذاری خارج از بازار‌های منطقۀ خود هستند. در عین حال، بازار‌های کوچک مستقل در مناطق بزرگ‌تر به شکل‌های گوناگون در حال توسعه بوده، و نیاز به تحلیل مستقل را برای ورود به این بازار‌ها ایجاد می‌کنند.

.

در 5 سال گذشته، شرکت های مشاوره مدیریت در بیش از 100 پروژه، شامل مشاوره‌های استراتژیک و تاکتیکی در مورد استفاده و برخورد با تغییرات اخیر بازار به مشتریان خود در صنعت سیمان مشاوره داده اند.ما نیز از ترکیبی از تجربه در صنعت، بینش‌های دقیق جغرافیایی، و اطلاعات بازار استفاده کرده تا مشتریان خود در صنعت سیمان را در 5 زمینۀ استراتژی، عملیات، سازماندهی، تامین مالی شرکت، و بازاریابی و فروش پشتیبانی نماییم.

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

  • خدمت مشاوره مدیریت به یک شرکت یک‌پارچۀ جهانی در صنعت سیمان، با پیشینۀ بالایی در مهندسی کمک کرد تا عملیات‌ خود را با استفاده از تحلیل پیشرفته بهینه‌سازی نماید. ، مشاوره مدیریتی موجب ایجاد برنامۀ جامعی شامل استخراج، ساختاردهی، و ذخیره‌سازی داده‌های مشتری، ایجاد مدل و به اشتراک‌گذاری بینش‌های به دست آمده شد. به این صورت که پس ازبررسی و بازدید از تمام کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، یک ابزار خاص شناسایی  و روش جدید بر روی این ابزار پیاده‌سازی شد. در ابتدا انتظار از رشد میزان کارایی ابزار، حدود 3 تا 6 درصد بوده، در حالی که نتیجه، رشد 10 درصدی را نشان ‌داده است که در یک صنعت بالغ، عدد بسیار بالایی است.
  • خدمات مشاوره مدیریت به یک شرکت بزرگ سیمان که با رشد میزان رقابت، افزایش قیمت انرژی، و کاهش رشد بازار مواجه بود کمک کرد تا زنجیرۀ ارزش خود را بازطراحی نموده،و مزیت رقابتی ایجاد نماید. این موضوع سبب کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد، و در عین حال کاهش هزینۀ حمل بار برای مشتریان، افزایش میزان تحویل به‌موقع سفارشات، و کاهش کارهای ناتمام در بسیاری از مناطق شد.
  • خدمات مشاوره مدیریت به یکی از پیشروان تولید سیمان در جهان، که با بحران شدید مالی مواجه بود، کمک کرد هزینه‌های خود را کاهش داده و فرصت‌های رشد را شناسایی نماید. با استفاده از تحقیقات اختصاصی ، به این شرکت کمک شد تا میزان تقاضای سیمان را پیش‌بینی کرده و جذاب‌ترین بازار کوچک برای ادغام و تملیک را شناسایی نماید. این شرکت در حال حاضر در حال شناسایی مکان و روش توسعه است.
  • مشاوره مدیریت به دو شرکت که در حین ادغام بوده، و هر دو دارای درآمد، محصولات و دارایی‌های قابل مقایسه بودند کمک کرد تا کانال‌هاو شبکه‌های توزیع خود را بهینه‌سازی نموده، مهارت‌های عملیاتی را برای اطمینان از عدم تداخل در تولید انتقال داده، و تولید مازاد را با تقاضای احتمالی مازاد هماهنگ کنند. در نهایت این شرکت به هم‌افزایی‌های عمده‌ای دست پیدا کرد.

فهرست