خدمات مربوط به صنایع خودروهای باربری و مسافربری (Automotive)

ما به تولیدکنندگان خودرو‌های باربری و مسافربری کمک می‌کنیم به بازار‌های سراسر جهان خدمات داده، محصولات خود را با توجه به نیاز‌های محلی هماهنگ کرده، و شبکه‌های تولید جهانی ایجاد کنند که نسبت به تغییرات تطابق‌پذیر باشد.

.

صنعت کامیون‌ها طبیعتی جهانی داشته و تولیدکنندگان خودرو در تلاش برای مقابله با چالش‌های تازه در این صنعت هستند. ما به آن‌ها کمک می‌کنیم به بازار‌های جدید وارد شوند. در کنار سوالاتی در مورد بازار مناسب برای ورود، تولیدکنندگان همچنین در مورد میزان سازگاری محصولاتشان با بازار محلی هم باید تصمیم‌گیری کنند. ما در ایجاد استراتژی‌های پلتفرم، مدلسازی، ورود به بازار، و مدل‌های کسب‌و‌کار منعطف که عدم قطعیت را کاهش داده و تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون را به موفقیت می‌رساند، کمک می‌کنیم.

چالشی دیگر برای تولیدکنندگان نوآوری در فناوری‌های تولید نیروی محرکه، با توجه به سخت‌گیری روزافزون دولت‌ها در تعیین استاندارد‌های آلاینده‌ها در سراسر جهان است. ما تخصص لازم را هم در استراتژی‌های تحقیق و توسعه، و هم فناوری‌هایی که سبب تغییر می‌شوند، دارا می‌باشیم.

.

با توجه به طبیعت چرخه‌ای فروش در بازار خودروهای سنگین، شرکت‌ها همچنین به دنبال راه‌های جایگزینی برای درآمد‌زایی هستند. ما در ایجاد مدل‌های کسب‌و‌کاری که شرکت را در برابر تغییرات در بازار مقاوم می‌سازند، کمک می‌کنیم. ما همچنین در تعریف استراتژی‌های همکاری، برای بازار‌هایی که این موضوع شرط ورود است، کمک می‌کنیم.

.

به دلیل  همکاری با مشاورانی که در زمینه‌های وسیعی، از مهندسی مکانیک تا طراحی محصول و برنامه‌ریزی تولید در بازار خودرو‌های سنگین تخصص داشته، و همچنین ارتباط با خبرگان محلی در زمینه‌های سیاست‌های دولتی و شرایط خاص بازار، ما توان حل مشکلات صنعت کامیون را دارا هستیم. ما همچنین از ابزار‌های  مختص این حوزه، مانند مدل سوددهی جهانی صنعت کامیون،  و شناخت کامل از مسائل اقتصادی موجود در برنامه‌های جایگزین استفاده می‌نماییم.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

  • خدمات مشاوره مدیریت به یک تولید‌کنندۀ کامیون در سطح جهانی کمک کرد استراتژی‌های ورود به بازار هند، که یکی از بزرگترین بازار‌های این نوع خودرو در جهان است را تنظیم نماید.
  • خدمات مشاوره مدیریت به یک تولیدکننده به منظور ایجاد و اجرای یک استراتژی چندمرحله‌ای برای طراحی پلتفرم تولید کامیون کمک  کرد. هدف این استراتژی استفاده از اقتصاد مقیاس در تولید در سطح جهانی بود.
  • به کمک روش های نوین مدیریتی  یک برنامۀ جامع بهبود عملکرد ، که بر بهینه‌سازی مواد اولیه، بازدهی تحقیق و توسعه، و اثرات تولید تمرکز داشت، اجرا شد . این موضوع سبب بهبود سود ناخالص به میزان 3 درصد شد.
فهرست