خدمات عمومی (Pharma)

کمک به شرکت‌های این صنایع در استفاده از فرصت‌های زنجیرۀ ارزش کالاهای عمومی، برند‌های این صنایع، محصولات پرطرفدار در بازار و ایجاد ارتباط میان ذی‌نفعان صنعت.

فعالیت های ما

.
   .

ما با تمامی دست‌اندر‌کاران بخش خدمات عمومی، شامل شرکت‌های غیروابسته، بخش‌های خدمات عمومی شرکت‌های بزرگ، تولید‌کنندگان ترکیبات دارویی، شرکت‌های متخصص در حوزه‌های مختلف، سرمایه‌گذاران خصوصی، عمده‌فروشان، مدیران داروخانه‌ها و بیمه‌ها همکاری می‌کنیم. کار ما مسائل مختلفی را مانند استراتژی، عملیات، بازاریابی، تحقیق و توسعه، سازماندهی، و مدیریت پس از ادغام را پوشش می‌دهد. ما در تحقیق و توسعه، تولید و ساختار‌های هزینه‌ای ابزار‌هایی برای ارزیابی و شناسایی خلل‌ها ایجاد نموده‌ایم.

.
   .
.
   .

ایجاد ارتباطات

.
   .

در حرکت به سمت اهداف این حوزه، ما بر دسترسی به بازار تمرکز داریم. ما به مدیرعاملان شرکت‌های کالاها و خدمات عمومی کمک می‌کنیم برای تبدیل شدن به پیشروان بازار تلاش کرده، و برای آن‌ها مجامعی برای ارتباط و به‌اشتراک‌گذاری دانش ایجاد نموده‌ایم. در گذشته، موضوعات مورد بحث شامل مسائل بازار سرمایه، و مدیریت کیفیت و پیچیدگی می‌شد.

.
   .

ما همچنین در کنفرانس‌های خارجی، مانند کنفرانس‌های انجمن کالاهای عمومی دارویی و کنفرانس ترکیبات دارویی شرکت می‌کنیم.

فهرست