خدمات دیجیتال (Tech-Media)

ایجاد رشد و رقابت‌پذیری در عصر دیجیتال

شرایط بخش فناوری اطلاعات در سالیان اخیر دچار رشد سریع خدمات دیجیتال شده است، در حالی که خدمات سنتی فناوری اطلاعات در حال افول هستند. ارائه‌دهندگان پیشرو خدمات در حال تغییر استراتژی، سازماندهی بهتر، سرمایه‌گذاری هدفمند و بهبود رقابت‌پذیری، به منظور رشد خدمات دیجیتال و مدیریت مناسب افول پورتفو‌های سنتی خود هستند.

.

ما به شرکت‌های خدمات فناوری اطلاعات و متخصصان تغییر دیجیتال در ایجاد استراتژی دیجیتال و کسب‌و‌کار، با شناسایی و اولویت‌بندی نقاط رشد، ایجاد مدل‌های سازماندهی و عملیاتی، و تغییر ظرفیت‌های تجاری کمک می‌کنیم.

نحوه فعالیت‌ ما

استراتژی دیجیتال و خلق ارزش

بازطراحی استراتزی رشد پایدار از طریق شناسایی بخش‌های مناسب بازار برای رقابت و ایجاد راه‌حل‌ها و خدمات متمایز.

.

ایجاد فروش دیجیتال

ایجاد رشد با تقویت ظرفیت‌های فروش، استفاده از تحلیل‌ها برای شناسایی فرصت‌ها و تصمیم‌گیری، و سفارشی‌سازی فروش

.

سازماندهی سازمان‌های حوزۀ دیجیتال، و مدیریت منابع انسانی در این حوزه

بازطراحی و بهبود مدل‌های عملیاتی برای حوزۀ دیجیتال، و حل مسائل و مشکلات نیروی انسانی در این حوزه.

.

مدرن‌سازی تحویل محصول

ایجاد تغییرات در هزینه، کیفیت و چابکی تحویل محصول از طریق مدل‌های امروزی تحویل مانند اتوماسیون، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، چابکی و توسعۀ عملیات

.

برنامه‌ریزی ادغام و تملیک

تقویت ادغام و تملیک استراتژیک و پشتیبانی از یکپارچه‌سازی اثربخش، به منظور بیشینه‌سازی هم‌افزایی و ایجاد ظرفیت‌های داخلی.

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

یکپارچه‌سازی جامع بازیگران خدمات فناوری

همکاری یک تیم مشاوره با دو شرکت خدمات فناوری اطلاعات در سطح جهانی بر روی زنجیرۀ ارزش ادغام و تملیک، از استراتژی تا اجرا و یکپارچه‌سازی. در این برنامه یک شرکت مشاوره مدیریت در ساده‌سازی پورتفوی خدمات، بازطراحی مدل‌های عملیاتی و سازماندهی و کسب ارزش برای بهبود 5 درصدی حاشیۀ سود، و تبدیل آن‌ها به یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان خدمات دیجیتال کمک کرد.

مدل‌سازی جامع

رشد رقابت‌پذیری با بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی به میزان بیش از 5 درصد در یک ارائه‌دهندۀ خدمت بزرگ و جهانی، کاهش هزینه‌های مستقیم عملیاتی، اجرای روش‌های نوین تولید (Lean)، اتوماسیون فرایند‌ها و رشد زنجیرۀ تامین منابع انسانی در 18 ماه.

استراتژی نسل جدید فناوری‌ها

کمک به یک شرکت خدمات فناوری در اروپا در ایجاد رهبری در بازار و رشد فراتر از رقیبان. ارزیابی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سراسر فناوری‌های کلیدی و خدمات، شامل هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و افزوده، و شبکه‌های نسل جدید.

شتابدهی به رشد فروش

ایجاد رشد 150 درصدی در فروش، دوبرابر کردن رشد درآمد، و کاهش 40 درصدی ریزش‌ها برای یک شرکت خدمات 1 میلیارد دلاری از طریق شتابدهی به رشد فروش.

فهرست