حوزه سلامت (HealthCare)

ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه برای مقابله با مهم‌ترین چالش‌های حوزۀ سلامت

ما به شرکت‌های دولتی و خصوصی حوزۀ سلامت کمک می‌کنیم خدماتی با کیفیت تر، با قیمتی ارزانتر و در دسترس تر به جامعه ارائه کنند

.

ما علاوه بر شرکت های حوزه ی سلامت، خود را نسبت به سلامت جامعه و مردم متعهد می دانیم. این موضوع بخشی از ماموریت ما است.

.

توسعه ی بخش سلامت به طور عمده سبب رشد امید به زندگی شده، و روش‌های جدید درمان کیفیت زندگی را برای بسیاری بهبود می‌بخشند. اما این رشد در اوج چالش‌های اقتصادی به دست آمده است. برای حداقل 40 سال، رشد هزینۀ سلامت در کشور‌های در حال توسعه هر سال حداقل 10 درصد بیشتر از تولید ناخالص ملی بوده است. در سیستم‌های عمومی و خصوصی سلامت، رشد هزینه‌ها فراتر از سرمایه‌گذاری در آموزش و خدمات اجتماعی بوده، و رشد درآمد‌ خدمات درمان متوقف شده و در بسیاری از کشور‌ها بازدهی سرمایه و سوددهی کاهش یافته است.

.

بیشتر دولت‌ها و فعالان حوزۀ سلامت می‌دانند که افزایش هزینه‌ها نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته و به دنبال راه‌هایی برای نوآوری و افزایش بازدهی، و در عین حال بهبود کیفیت خدمات سلامت هستند. این جا نقطۀ ورود ما به این حوزه است.

.

ما چه کار می‌کنیم

ما با شرکت های بخش خصوصی و سازمانهای بخش دولتی در حوزۀ سلامت در شناسایی راه‌های نوآورانه برای مقابله با بزرگ‌ترین چالش‌های مدیریت همکاری می‌کنیم. ما در متن تلاش برای بهتر، ارزان‌تر و قابل دسترسی‌تر کردن‌ خدمات حوزۀ سلامت برای مردم هستیم. خدمت رسانی ما، نه تنها بر سوددهی شرکت های خدمات درمانی، بلکه مستقیما بر مردم جامعه و دیگر بخش های اقتصاد نیز تاثیر خواهد گذاشت:

  • بهبود قیمت‌ها در بخش سلامت، با کاهش هدررفت منابع و بهبود بازدهی فرآیند ها
  • همکاری و کمک به برنامه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌گران خصوصی در گسترش پوشش بیمه
  • کاهش زمان عطاله ی خدمات درمان (انتظار بیماران در روند فرآنیند های درمانی) و کاهش خطاهای فرآیندی (خطای آمبولانس ها و خدمات اورژانسی و …)
  • توسعۀ توانمندی‌های طراحی محصول جدید در شرکت‌های مهندسی پزشکی
  • ایجاد تعامل بین سازمانها و شرکت های دارای منابع انسانی زیاد، با بیمارستان ها و مراکز درمانی، برای اجرای برنامه های پایش سلامت سازمانی برای پرسنل.
  • ارائۀ تحلیل پیشرفته و دیجیتال برای آمایش جمعیتی، در راستای طراحی پلن واکسیناسیون کرونا(کوید 19) در جامعه، بر اساس اولویت بندی تزریق واکسن، آمایش جغرافیایی جمعیت و دسترسی و امکانات واکسیناسون در کشور. با هدف بهینه سازی روند واکسیناسیون و ایجاد سریعترین و بیشترین دسترسی به واکسن برای اقشار در اولویت.

دیدگاه ما بر پایۀ همکاری بوده، که این همکاری از پشتیبانی از سازمان‌های دولتی با استفاده از تحلیل فنی در هنگام اولویت‌بندی‌ها، تا کار با کلینیک‌ها برای افزایش رضایت پرستاران و کاهش استعفای آن‌ها گسترده است. ما با سازمان ها و شرکت ها همکاری کرده تا به آن‌ها در بهبود خدمات و استفاده بهینه از فرصت ها کمک کنیم.

ما چه کسانی هستیم

ما دیدگاهی کلان و شناختی عمیق در حوزه ی خدمات سلامت داریم، که حاصل ترکیب دانش مدیریت با تجربۀ مشاوران مجرب در این حوزه می باشد.

مشاوران هدا در بخش سلامت به گستره ی متنوعی از مشتریان خدمت‌رسانی می‌کنند و حدود نیمی از مشاوران، تحلیل‌گران و مهندسان ما را زنان تشکیل می‌دهند.

فهرست