تحول سازمانی (Agriculture)

ما از طریق ترکیب ابزار‌ها و روش‌های منحصربه‌فرد و دانش بی‌نظیر در زمینۀ صنعت و فعالیت‌های موجود در آن، تغییراتی پایدار برای مشتریان خود ایجاد می‌کنیم.

.

ایجاد پایداری و مقاومت در شرایط این صنعت، مانند چرخه‌های سالیانه، عوامل خارجی مانند آب‌و‌هوا و تغییرات در قیمت، و عدم قطعیت در محیط کنونی ژئوپولیتیک و اقتصادی از همیشه مهم‌تر است.

.

ما با مشتریان خود همکاری کرده تا با شناخت پتانسیل آن‌ها و ایجاد مکانیزم‌هایی برای رسیدن به اهدافشان، در سازمان‌های مشتریانمان تغییراتی ایجاد کنیم. دیدگاه ما ترکیبی از ابزار‌ها و روش‌های بی‌نظیر و دانش منحصربه‌فرد در زمینه‌های صنعت و فعالیت‌ها، به منظور ایجاد تغییرات پایدار است.

فعالیت های ما

.

  • ارزیابی پتانسیل‌های کسب‌و‌کار، به مانند یک سرمایه‌گذار

.

  • ترکیب تمام جنبه‌های ایجاد ارزش- مانند رشد استراتژیک؛ برتری در عملیات، و سرمایه‌گذاری؛ سلامت صورت‌های مالی و چابکی سازمانی- در برنامه‌ای جامع

.

  • ایجاد یک زبان استاندارد و دیدگاهی قوی برای ایجاد تییرات سازمانی، بر اساس سرعت در تصمیم‌گیری، اطمینان از خلق ارزش، و توان‌بخشی به منابع انسانی

.

  • تقویت سلامت و فرهنگ از طریق تلاش متعهدانه، با نگاهی با قوتی مساوی با نگاه به مسائل مالی و عملکرد

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

رسیدن به عملکرد مناسب در لحظۀ حیاتی

روش های نوین مدیریتی موجب پشتیبانی از یک تولیدکنندۀ مواد اولیه با تغییرات موثر، و در عین حال تمرکز بر ایجاد بیشترین میزان سلامت و عملکرد مالی در سازمان شد.

مقابله با فشار‌های رقابتی و تغییرات در بازار

خدمت مشاوره مدیریت  به یک شرکت جهانی کشاورزی- شیمیایی موجب کمک در افزایش کارا و ایمن تولیدات و حاشیۀ سود، و در عین حال ایجاد راهکار‌های چابک انجام وظایف و گسترش استفاده از داده‌های بزرگ، تحلیل پیشرفته و ابزار‌های دیجیتال شد.

فهرست