تحلیل پیشرفته و دیجیتال (Power)

ما به مشتریان خود در بخش انرژی کمک می‌کنیم با استفاده از ارزش افزودۀ حاصل از تحلیل پیشرفته، به اشتراک‌گذاری داده‌ها، تفکر طراحی و چابکی به شرکت‌های دیجیتال تبدیل شوند

نوآوری فناورانه، آزادی بیشتر در قوانین، کاهش رشد تقاضا، و تغییر انتظارات مشتری فرصت‌های جدیدی را برای نوآوری، تمایز، و تغییر در بخش نیرو ایجاد کرده و مدل‌های سنتی عملیاتی را با چالش روبه‌رو ساخته‌اند.

بخش دیجیتال راه عملیاتی جدیدی را، که با بهبود چندمرحله‌ای در ایمنی، رضایت مشتری، تطابق با قوانین، قابلیت اطمینان، و مقرون به‌صرفه بودن سبب بهینه‌سازی عملکرد می‌شود ایجاد می‌نماید.

کار ما از ابعاد کوچک، مانند ارزیابی دیجیتال تا ایجاد یک نمونۀ اولیۀ محصول و حل یک معضل در کسب‌و‌کار در چند هفته، تا کمک به بازطراحی عملیات با روش‌های چابک و یا ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید را شامل می شود.

فعالیت های ما

.
   .

تخصص دیجیتال ما تمام مراحل کار را، از تخمین میزان ارزش افزودۀ این برنامه، مدلسازی تحلیلی، و ایجاد اطلاعات برای توسعۀ سریع نمونۀ اولیه، تست اولیه با مشتریان و تغییر محصول، و ایجاد محصول نهایی در بر می‌گیرد. ما با هر مشتری برای رشد منابع انسانی در این زمینه، ایجاد ظرفیت‌ها در شرکت مشتری، و ایجاد یک کسب‌و‌کار دیجیتال مناسب برای آیندۀ بخش انرژی همکاری می‌کنیم.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

ایجاد یک باشگاه مشتریان دیجیتال

در یک شرکت تولیدکنندۀ گاز، مشاوران در ایجاد یک باشگاه دیجیتال، به منظور تغییر در ظرفیت‌های شرکت به آن‌ها کمک کردیم. این کار با ارزیابی دارایی‌ها شروع شده، و سپس مشاوران با همکاری مشتری اپلیکیشنی را ظرف 4 ماه به نمونۀ اولیه، و ظرف 5 ماه به تولید رساندیم. پیش‌بینی می‌شود این برنامه میزان هزینۀ ارزیابی دارایی‌ها را برای شرکت بین 15 تا 20 درصد کاهش دهد.

ایجاد یک شاخص سلامت

در یک شرکت نیروی دیگر، مشاوران برای یک مجموعه از دارایی‌ها یک شاخص سلامت، یک شاخص اهمیت برای بررسی تاثیر خرابی یک دارایی، و مدل‌های یکپارچۀ تخصصی سیستم برای مشخص کردن تصمیمات بهینۀ تعمیر و جایگزینی ایجاد کردیم. پیش‌بینی می‌شود این نیروگاه 20 تا 30 درصد در هزینه‌های عملیاتی، و 10 تا 15 درصد در هزینه‌های سرمایه‌گذاری در یک سال صرفه‌جویی کند.

فهرست