تحلیل پیشرفته (Food)

ما به شرکت ها در این حوزه کمک می‌کنیم برای تبدیل اطلاعات مشتری به برتری تجاری از تحلیل پیشرفته استفاده نمایند

شرکت‌های صنایع مواد غذایی با رشد روزافزون داده‌ها، مخصوصا در صورت دسترسی شرکت به اطلاعات تراکنش‌ها در ارتباط با خرده‌فروشان روبه‌رو هستند. این داده‌ها می‌تواند دارایی بی‌نظیری در جهت هدفمندسازی توسعۀ محصول، قیمت‌گذاری، تبلیغات و بازاریابی، و خلق ارزش بیشتر باشد.

متخصصان تحلیل ما دانش و تجربۀ لازم برای کار با منابع پراکندۀ داده، ایجاد اطلاعات مرتبط و ایجاد سیستمی برای پشتیبانی تصمیم‌گیری در این صنایع را دارا هستند.

متخصصان ما به وسیلۀ شبکه‌ای از مشتریان و بازاریابان به هم متصل هستند. مرکز تحلیل مشتری و بازاریابی با استفاده از مراکز منطقه‌ای فعال در این زمینه رشد کرده است.

تیم در حال رشد ما در مرکز تحلیل مشتری و بازاریابی تا کنون موفق شده دانش ما را به صنایع مواد غذایی مانند صنایع غذایی و نوشیدنی، مواد شوینده، و لوازم آرایشی و بهداشتی ارائه کرده، و مسائلی مانند استراتژی محصولات و قیمت‌گذاری و تبلیغات را حل نماید.

فعالیت های ما

.
   .

پروژه‌های ما برای مشتریان معمولا شامل موضوعات زیر می‌شود:

   .

  • استراتژی محصولات و چینش بر اساس داده‌ها: ما بر اساس داده‌های تراکنش و وفاداری مشتری، به صنایع مواد غذایی در تصمیم‌گیری مناسب در مورد چینش محصول کمک می‌کنیم. تیم‌ها معمولا برای رشد درآمدها در کنار دیدگاه‌های خود در مورد بازار از همکاران مشاور هنری رک، بخش تحلیل دادۀ ما استفاده می‌کنند.

.

  • قیمت‌گذاری و تبلیغات بر اساس تحلیل داده: به منظور بهینه‌سازی قیمت محصولات، سوددهی و استفادۀ بیشینه از تبلیغات، ما به مشتریان ابزار Periscope Suite، که مدل‌های اقتصادی و مدیریت فرایند را ترکیب می‌کند ارائه می‌دهیم.

.

  • بازاریابی بر اساس تحلیل داده: به منظور توانمندسازی مشتریان در اختصاص مناسب منابع در بازاریابی، ما به آن‌ها کمک می‌کنیم از تحلیل پیشرفته در مدلسازی ترکیب کانال‌های بازاریابی و برنامه‌ریزی تبلیغات استفاده نمایند.
فهرست