تحلیل و دیجیتال (Public & Social)

کمک به افزایش بازدهی و کیفیت خدمات دولت

ما از ابزار‌های دیجیتال و تحلیل استفاده کرده تا کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشیده و کمک کنیم که سازمان ها و ارگان ها کارایی بیشتری داشته باشند.

فعالیت های ما

.

  • الکترونیک‌سازی دولت

کمک در بهبود خدمات الکترونیک با هدف مشتری مداری و افزایش کارایی سازمان ها

.

  • بیمۀ ارزش

اجرای پروژه‌های بزرگ فناوری اطلاعات، با هدف خلق ارزش افزوده، و بازگردانی پروژه‌های بزرگ به مسیر اصلیشان

.

  • مدل مدیریت فناوری

مدیریت بخش فناوری اطلاعات شرکت، و یا مدرن‌سازی، ارتقا و رفع مشکلات فناوری

.

  • امنیت فضای مجازی

اجرای سیاست‌ها، فرایند‌ها و مدل‌های اجرایی که چالش‌های امنیت فضای مجازی را کنترل می‌کنند

.

  • تحلیل پیشرفته

ایجاد اطلاعات و تحلیل پیشرفته به منظور استفاده در موارد مختلف، به منظور بهبود بازدهی و اثربخشی فرایند تصمیم‌گیری

.

  • اقتصاد دیجیتال

شتابدهی به اتخاذ فناوری‌های دیجیتال توسط صنایع، توسعۀ اکوسیستم‌های جدید رشد و حل مسائل زیرساخت‌ها، منابع انسانی و قوانین مربوط به حوزۀ دیجیتال

.

  • بهینه‌سازی و اتوماسیون فرایند

بازطراحی، بهینه‌سازی و اتوماسیون فرایند‌ها، و آزادسازی منابع برای فعالیت‌هایی که ارزش بیشتری ایجاد می‌کنند

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

بازطراحی خدمات دولتی به عنوان یک مسیر مشتری-محور

تیم مشاوره یک پلتفرم یکپارچۀ دولتی را به صورت “چند خدمت در یک جا”، با استفاده از تفکر طراحی بازطراحی کرده تا خدمات شخصی‌سازی شده را به مشتری عرضه کند. در این پلتفرم بیش از 80 مسیر مشتری در نظر گرفته شد.

بهبود رضایت شهروندان و نرخ استفاده از خدمات دیجیتال

تیم مشاوره به یک سازمان کاریابی کمک کرده با بازطراحی تعاملات دیجیتال خود با شهروندان، میزان رضایت را 20 درصد، و میزان استفاده از خدمات را 100 درصد افزایش دهد.

فهرست