دیجیتال و تحلیل پیشرفته (Oil & Gas)

ما به مشتریان خود در بخش انرژی کمک می‌کنیم با استفاده از ارزش افزودۀ حاصل از تحلیل پیشرفته، به اشتراک‌گذاری داده‌ها، تفکر طراحی و چابکی به شرکت‌های دیجیتال تبدیل شوند.

نوآوری فناورانه، آزادی بیشتر در قوانین، کاهش رشد تقاضا، و تغییر انتظارات مشتری فرصت‌های جدیدی را برای نوآوری، تمایز، و تغییر در بخش نیرو ایجاد کرده و مدل‌های سنتی عملیاتی را با چالش روبه‌رو ساخته‌اند.

بخش دیجیتال راه عملیاتی جدیدی را، که با بهبود چندمرحله‌ای در ایمنی، رضایت مشتری، تطابق با قوانین، قابلیت اطمینان، و مقرون به‌صرفه بودن سبب بهینه‌سازی عملکرد می‌شود ایجاد می‌نماید.

کار ما از ابعاد کوچک، مانند ارزیابی دیجیتال تا ایجاد یک نمونۀ اولیۀ محصول و حل یک معضل در کسب‌و‌کار در چند هفته، تا کمک به بازطراحی عملیات با روش‌های چابک کار کردن و یا ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید گسترش دارد.

نحوه فعالیت‌ ما

.

تخصص دیجیتال ما تمام مراحل کار را، از تخمین میزان ارزش افزودۀ این برنامه، مدلسازی تحلیلی، و ایجاد اطلاعات برای توسعۀ سریع نمونۀ اولیه، تست اولیه با مشتریان و تغییر محصول، و ایجاد محصول نهایی در بر می‌گیرد. ما با هر مشتری برای رشد منابع انسانی در این زمینه، ایجاد ظرفیت‌ها در شرکت مشتری، و ایجاد یک کسب‌و‌کار دیجیتال مناسب برای آیندۀ بخش انرژی همکاری می‌کنیم.

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

ایجاد یک باشگاه مشتریان دیجیتال

در یک شرکت تولیدکنندۀ گاز، مشاوران در ایجاد یک بستر دیجیتال، به منظور تغییر در ظرفیت‌های شرکت به آن‌ها کمک کردند. این کار با ارزیابی دارایی‌ها شروع شده، و سپس مشاوران با همکاری مشتری اپلیکیشنی را در مدت 4 ماه به نمونۀ اولیه، و ظرف مدت 5 ماه به تولید رساندند. پیش‌بینی می‌شود این برنامه میزان هزینۀ ارزیابی دارایی‌ها را برای شرکت بین 15 تا 20 درصد کاهش دهد.

ایجاد یک شاخص سلامت

در یک شرکت حوزه ی نفت و گاز، مشاوران برای مجموعه ای از دارایی‌ها یک شاخص سلامت فنی تعریف کردند، برای بررسی تاثیر خرابی دارایی ها. و مدل‌هایی یکپارچه برای سیستم طراحی کردند که تصمیمات بهینۀ تعمیر و تعویض را انجام دهند. پیش‌بینی می‌شود این نیروگاه 20 تا 30 درصد در هزینه‌های عملیاتی، و 10 تا 15 درصد در هزینه‌های سرمایه‌گذاری در یک سال صرفه‌جویی کند.

فهرست