تجاری ‌سازی (Pharma)

کمک به مشتریان در بیشنیه‌سازی ارزش تجاری، با همکاری در ایجاد محصول، بازاریابی، فروش، و دسترسی به بازار

فعالیت های ما

.
   .

تجربۀ طولانی ما در خدمت به شرکت‌های صنایع دارویی در تمام بخش‌ها دانش عمیقی را از روند‌های تجاری در جهان، که بر صنعت تاثیر می‌گذارند به ما داده است.

.
   .

در کمک به مشتریان در تداوم در این آشفتگی، ما بر 4 بخش تمرکز می‌کنیم:

.
   .

عرضۀ محصول

ما در عرضۀ محصولات مختلف به شرکت‌ها کمک کرده و تخصص لازم در تمام بخش‌های صنایع دارویی را دارا می‌باشیم. اگر چه، با توجه به ورود دارو‌ها از کشور‌های مختلف به صورت همزمان به بازار، عرضۀ محصول معمولا فرایند پیچیده‌ای است، اما ما می‌توانیم در تمام مراحل ایجاد و عرضۀ محصول روند آن را کنترل نماییم.برای کمک به مشتریان در آمادگی برای عرضۀ محصول در آینده، ما بر ایجاد ظرفیت‌ها در طول مطالعات خود تمرکز کرده و برنامۀ آموزشی عرضۀ محصول را ایجاد نموده‌ایم.

.
   .

بازاریابی

ما از مشتریان در ایجاد استراتژی‌های تاثیرگذار که ارزش افزوده را بیشینه می‌نمایند، با استفاده از ابزار‌های مخصوص به شرکت پشتیبانی می‌کنیم. ما همچنین برای تمام مناطق جغرافیایی مختلف، شامل بازار‌های نوظهور اطلاعات بازار‌ها را در اختیار داریم (مانند روند‌های اطلاعات در هند و چین).

.
   .

فروش

ما به مشتریان کمک می‌کنیم به تمام پتانسیل فروش خود رسیده، و در عین حال بازدهی خود را حفظ نمایند. تلاش‌های ما سراسر سازمان را در بر می‌گیرد. ما می‌توانیم در آموزش و بازطراحی ساختار نیرو‌های فروش با شرکت همکاری کرده، برای رشد مربی‌گری در سازمان در این موضوع همکاری‌های عملی را رسانده، میزان ارزش افزودۀ خدمات فروش را بیشینه کرده، استراتژی‌های شتابدهی به فروش در کوتاه‌مدت را ایجاد نموده و در تغییر جامع تجاری در شرکت با آن‌ها همکاری کنیم. ما همچنین پایگاه‌های داده‌ای را با اطلاعاتی که می‌تواند در رشد اثربخشی فروش به شرکت کمک کند، مانند ابزار هدفگذاری و طبقه‌بندی نهادی که می‌تواند در مورد بیمارستان‌ها به شرکت‌ها اطلاعات بدهد در اختیار داریم.

.
   .

دسترسی به بازار

ما همچنین دانش عمیقی در مسائل بازار جهانی داریم. بسیاری از بیمه‌ها در حال حاضر در پوشش محصولات جدید، مخصوصا اگر گران‌تر از بقیه باشند نامطمئن هستند. برای مقابله با این چالش، ما با مشتریان در زمینۀ ایجاد مدارک مرتبط با داروهایشان با آن‌ها همکاری می‌کنیم. ما همچنین به مشتریان در مذاکره با بیمه‌ها همکاری کرده و در ایجاد روابط بر مبنای اعتماد و اخذ بیشترین میزان کمک بازگشت هزینۀ مشتری به آن‌ها کمک می کنیم. به علاوه، ما به بسیاری از شرکت‌ها در ایجاد برنامه‌های جانبی مانند برنامه‌های وفاداری مشتری و کارت‌های بازپرداخت هزینه‌های دارو کمک کرده‌ایم.

فهرست