تامین مالی عمومی (Public & Social)

کمک به وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی در جهت ارتقا و ایجاد فرصت‌های رشد

دولت‌ها در سراسر دنیا با عدم تعادل‌های سالیانۀ فراوان و شکست سیستماتیک مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. نهادهای دولتی مالی، شامل وزارت‌خانه‌های اقتصاد، سازمان‌های مالیات، بانک‌های مرکزی و قرض‌دهندگان به دولت تحت فشار بالایی برای رشد شفافیت، مدرن‌سازی و بهبود عملکرد خود، و ارائۀ خدمات بهتر برای شهروندان هستند.

کارهای ما در زمینۀ تامین مالی بخش بزرگی از مباحث، از بررسی ترند‌های اقتصاد کلان و تحلیل درآمد و هزینه، تا تحلیل و کمی‌سازی ریسک، بازطراحی زیرساخت فناوری اطلاعات و یافتن روش‌های جدید ایجاد درآمد را شامل می‌‌شود.

فعالیت های ما

.

  • اثربخشی

کمک به سازمان های دولتی برای تعریف برنامه‌های استراتژیک و درونی، تبدیل شدن به “مالکین فعال”، و بهینه‌سازی پورتفوی سهامداری

.

  • مدیریت حوزه خزانه‌داری

کمک به دولت‌ها در جهت شناخت آسیب‌پذیری مالی در کوتاه و بلندمدت، ایجاد نگاهی برای افزایش بازدهی، و ایجاد سیستم بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد

.

  • بهبود رفاه در سازمان‌های دولتی

شتابدهی و اجرای استراتژی‌هایی برای مدرن‌سازی فرایند‌های مدیریت در حوزه‌های مختلف، شامل بیکاری، بازنشستگی و رفاه

.

  • ارتقای حوزه مالیات

شناسایی اهرم‌های ارتقای عملکرد و پشتیبانی در بهبود سازمان، با استفاده از داده و فناوری، شامل داده‌های بزرگ و مدلسازی پیچیده، به منظور کمینه‌سازی فرار مالیاتی، تخلف، و بهینه‌سازی تجربۀ مالیات‌دهنده

.

  • دیجیتال‌سازی گمرکی و سازمان‌های مرزی

همکاری با ادارات گمرک برای تغییر در زمینۀ دیجیتال

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

تغییر سیستم‌های مالیات و گمرک یک کشور آفریقایی

 پشتیبانی از یک تغییر جامع، که بر روی تغییر ساختار یک واحد، ایجاد ظرفیت‌ها و اجرای بهترین سیستم فناوری اطلاعات منطقه تمرکز دارد

ایجاد ظرفیت در منابع انسانی

ایجاد یک فرایند برنامه‌ریزی چند لایه ، ظرفیت‌های لازم برای برنامه‌ریزی منابع انسانی ، یک ابزار برای مدیریت منابع انسانی، و یک راهنمای جامع مسیر شغلی که درصد زیادی از نیروی کار را پوشش دهد

تغییر یک سازمان گمرک

سوق دادن سازمان های گمرک نسبت به حمایت از اتوماسیون ، برای اینکه از تحلیل داده‌ها استفاده کنند و روی بازدهی فرایند‌ها تمرکز داشته باشد. این برنامه با افزایش هزینه برای کالاهای پریسک، و کاهش زمان فرایند برای بار‌های با ریسک کمتر، باعث صرفه‌جویی چشم گیری میشود

ایجاد رویکرد آینده‌نگر در سیاست‌گذاری

تدوین یک استراتژی در جهت تغییر از رویکردی بر اساس داد و ستد (واکنشی) به رویکردی بر اساس سیاست‌گذاری (آینده‌نگر)، که میزان هزینه‌های دولت را با بازدهی بالا به برنامه‌های مختلف اختصاص می‌دهد

دیجیتال‌سازی عملیات‌های یک مرکز تماس

کمک به سیستم خدمات رسانی سازمان، در جهت بهبود عملکرد آنلاین و عملیات‌های مرکز تماس

بهبود فرایند تاییدیه برای وام

کمک به سازمان قرض‌دهندۀ دولتی برای افزایش بازدهی فرایند تاییدیه برای وام و کاهش میزان کار‌های ناتمام که این کار باعث جلب رضایت مشتری میشود

فهرست