بیمه (Financial)

ما به پیشتازان صنعت بیمه کمک می‌کنیم به اهداف استراتژیک و عملیاتی خود دست یابند.

شبکۀ ما از همکاران باتجربه، با بیمه‌های املاک و سلامت، سازمان‌های این صنعت، واسطه‌ها و نهادهای دیگر در زمینۀ مسائلی شامل استراتژی، سازماندهی، عملیات، فناوری، بازاریابی، فروش و ریسک همکاری می‌کنند. ما بر ظرفیت‌های محوری عملیاتی تمرکز کرده و با استفاده از دیدگاه چرخه‌ای به تغییرات رقابتی و سیاستی به مشتریان در اتخاذ دید بلندمدت کمک می‌کنیم.

تجربۀ ما در صنعت بیمه شامل مدیریت مطالبات، که با استفاده از فرایندهای باکیفیت سبب کاهش هزینه‌های مشتری می‌شویم، پذیره‌نویسی، جایی که ما با کمک به واسطه‌ها سبب بهبود نتایج فنی می‌شویم، و عملیات و فناوری، جایی که ما بیمه‌ها را در بررسی و بازطراحی مدل عملیاتی مناسب، تامین منابع و تقویت زیرساخت‌ها همیاری می‌کنیم می‌شود.

ما به بیمه‌های سلامت کمک می‌کنیم از سرمایۀ خود به صورت بهینه استفاده کرده و ارزش افزوده را به عنوان شاخص کلیدی در نظر بگیرند. ما دانش خود را در زمینه‌های استراتژی برند، بهبود عملکرد نیروی فروش، و بهبود پخش در اختیار مشتریان قرار داده و به آن‌ها در ارزیابی تاثیر تغییرات سیاست‌ها کمک می‌کنیم.

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

.

مشاوره مدیریت در سطح جهانی این کمک ها را به بازیگران فعال در صنعت بیمه کرده است:

  • کار با یک شرکت بزرگ بیمه در امریکای شمالی در تغییر کسب‌و‌کار در حوزه ی بیمۀ املاک خود
  • پشتیبانی از یک مشتری اروپایی در طراحی هستۀ سیستم فناوری اطلاعات
  • بررسی پذیره‌نویسی به منظور ارزیابی عوامل موثر بر ضعف قیمت‌گذاری‌ها در بخش بیمۀ عمر
  • طراحی یک ساختار سازمانی به منظور پشتیبانی از برنامۀ  بلند پروازانه رشد در یک شرکت اروپایی در زمینۀ بیمۀ املاک
فهرست