بهداشت عمومی (Public & Social)

بهبود بخش سلامت، برای نیازمندترین افراد

ما به سازمان‌های خیریه، مراکز بهداشت، بیمارستان ها و شرکت‌های دارویی کمک می‌کنیم مهم‌ترین چالش‌ها و بحران‌های خود در زمینۀ سلامت را شناخته، و دسترسی به خدمات عادلانه، پایدار و با کیفیت بهداشتی را برای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه  اولویت‌بندی نمایند.

فعالیت های ما

.

  • آمادگی برای بحران

ایجاد سیستم‌های پاسخ مقاوم، و در عین حال پشتیبانی این سیستم در مقابل گسترش بیماری‌های واگیردار و بحران‌های ایمنی عمومی، هم در سطح جهانی و هم در سطح محلی

.

  • تحقیق و توسعه

رشد نوآوری‌های مربوط به بهداشت، برای ایجاد محصولات، برنامه‌ها و خدماتی که بهداشت عمومی را بهبود می‌بخشند

.

  • سازماندهی

تقویت سازمان‌های جهانی حوزۀ سلامت، و ایجاد ظرفیت تغییر در مشتری، تا سازمان‌ها بتوانند به ماموریت خود به درستی عمل کنند

.

  • استراتژی

ایجاد استراتژی‌ها و ساختار‌هایی برایبهبود ارائۀ خدمات بهداشتی به اقشار فقیر و پرریسک جامعه

.

  • دینامیک بازار و زنجیرۀ تامین

بهبود دسترسی به محصولات حوزۀ سلامت، با تقویت بازار‌ها و ارتقای زنجیرۀ تامین

.

  • داده و تحلیل

ایجاد ظرفیت‌ها و راه‌حل‌های برتر داده و تحلیل، به منظور کمک به سازمان‌های جهانی در حوزۀ سلامت، در تبدیل دانش به عمل

.

  • طراحی در بخش بهداشت جهانی

کمک به استفاده از اصول انسان-محور در طراحی، به منظور بهبود محصولات، سیستم‌ها و خدمات در حوزۀ سلامت

.

  • ارائۀ خدمات

تقویت سیستم‌های ارائۀ خدمات در حوزۀ سلامت، به منظور بهبود دستری به مراقبت‌ با کیفیت بالا

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

پشتیبانی از پاسخ و ریکاوری در برابر گسترش ویروس ابولا

یک تیم مشاور به مشتریان پشتیبانی استراتژیک و عملیاتی داده تا در برابر گسترش ویروس ابولا پاسخ سریع نشان دهند. پس از اپیدمی،  به تیم ریاست جمهوری یک کشور آفریقایی کمک کردند تا برنامۀ ریکاوری آماده کرده تا خدمات بهداشتی در کشور به حالت سابق برگشته، دانش‌آموزان به مدارس برگردند، و به گروه‌های آسیب‌پذیر کمک شود.

ریشه‌کنی فلج اطفال در نیجریه

یک تیم مشاور به یک دولت نیجریایی و همکاران بین‌المللی‌اش در زمینۀ ایجاد مراکز کمک‌های اولیه، روشی نوآورانه در زمینۀ کاهش تعداد بیماران فلج اطفال کمک کرده است و به این مراکز در رشد بیش از 6 برابری تعداد واکسن‌های این بیماری در مناطق پرخطر کمک نموده.

کمک به ریشه‌کنی مالاریا

یک تیم مشاوردر کنار ذی‌نفعان بزرگی کار کرده تا استراتژی نوآوری‌ها در زمینۀ ایجاد نسل جدید درمان‌شناسان (Therapeutics) را ایجاد کرده، یک ابزار مدیریت دیجیتال ایجاد نموده (این ابزار در حال حاضر در 25 کشور در آفریقا استفاده می‌شود)، و برنامه‌هایی دیگری برای کاهش میزان مرگ‌و‌میر مالاریا ایجاد کنیم.

بهبود دسترسی به واکسن مالاریا در آفریقا

یک تیم مشاور از روش‌های لجستیک در صنعت کالاهای عمومی استفاده کرده تا زنجیرۀ تامین واکسن را، به منظور بهبود رساندن آن به تمام مردم و کاهش احتمال خالی شدن انبار‌ها تقویت ببخشد. در یک کشور، میزان ذخیرۀ واکسن رشد کرده، میزان ایمن‌سازی مردم 20 تا 40 درصد شد نمود و هزینه‌های زنجیرۀ تامین بیش از 25 درصد کاهش یافت.

فهرست