بانکداری خرد و مربوط به کسب‌و‌کارهای کوچک (Financial)

ما با صندوق‌های  خصوصی و شرکت‌های خدمات مالی، با هدف ایجاد دوام در محیط دینامیک و سیاست‌گذاری‌های متغیر، شناخت رفتار مشتری و نوآوری دیجیتال همکاری می‌کنیم

ما با بخش گسترده‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مالی برای تداوم در محیط دینامیک و متغیر، که در آن‌ها محدودیت‌های سیاستی، تغییرات رفتار مشتری و تغییرات دینامیک کانال‌‌های ارتباطی مانع بزرگی برای سودآوری محسوب می‌شوند کار می‌کنیم. دیدگاه ما در همکاری با مشتریان دیدگاهی منحصر به شرایط هر شرکت و بر پایۀ هم‌افزایی بوده و تخصص مربوط به صنعت و تجربه را در تحقیقات و تحلیل‌های کمی ترکیب می‌نماید. ما به بانک‌ها کمک می‌کنیم برای موفقیت در بلندمدت ظرفیت‌های مورد نیاز خود را ایجاد نمایند.

فعالیت های ما

.
   .

رویکرد های ما در کار با مشتریان بدین شرح است:

   .   .

 • استراتژی: ما به مشتریان کمک می‌کنیم مسائل بنیادی مربوط به بانک‌ها را در سطوح کسب‌و‌کار و محصول حل کنند. در عصر رشد پیچیدگی‌های سیاستی، ما با بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مالی در ایجاد یک چشم‌انداز استراتژیک که در هماهنگی با سیاست‌ها است با مشتریان همکاری می‌کنیم. کار ما با تحلیل و تحقیق منحصربه‌فرد که جهان محصولات خدمات مالی را، مانند محصولات مربوط به افراد و کسب‌و‌کار‌های کوچک، تایمن مالی و وام‌ها شامل می‌شود پشتیبانی می‌گردد.

.

 • سازماندهی و رهبری عملکرد: ما با نگاه به بهبود اجرای برنامه‌ها، فروش، و خدمات، و همچنین مسائل گسترده‌تر مانند ایجاد اعتماد و احترام به مشتری در تغییر فرهنگ بانک‌ها به آن‌ها کمک می‌کنیم.

.

 • عملیات و فناوری: بانک‌ها به طور روزافزونی به دنبال ساده‌سازی نحوۀ کار خود هستند. با شبکۀ جهانی و میان‌رشته‌ای، ما به آن‌ها کمک می‌کنیم از صنایع دیگر اصول عملیات در کلاس جهانی را اتخاذ کنند. ما همچنین در بازطراحی‌های جامع، کاهش هزینه‌ها، و افزایش کارایی فروش با آن‌ها همکاری می‌کنیم.

.

 • بازاریابی و توزیع: ما با بانک‌ها همکاری می‌کنیم تا به آن‌ها کمک کنیم مشتری- محور شوند. نقاط تمرکز اخیر ما شامل بهینه‌سازی شبکۀ توزیع، یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات مشتری در کانال‌های مختلف، و بهبود فناوری موبایل برای دسترسی بیشتر به مشتریان و وفاداری بیشتر آن‌ها می‌شود.

.

 • مدیریت ریسک: ما با مشتریان برای شناخت کامل و کاهش ریسک در عملیات، فناوری و امنیت مجازی همکاری می‌کنیم.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

 • پشتیبانی از تغییر جامع در یک بانک پیشرو جهانی
 • کمک به یک بازیگر نوظهور در ایالات متحده، در طراحی یک پلتفرم بانکی دیجیتال
 • همکاری در تغییر روش‌ها و عملیات‌های فروش به منظور رشد سریع
 • کمک به بازطراحی عملیات‌های دریافت وام پس از ادغام دو بانک
 • همکاری با بانک بزرگی در امریکای شمالی در طراحی و اجرای استراتژی چندکاناله
 • همکاری با یک سازمان جهانی مالی به منظور ایجاد استراتژی امنیت فضای مجازی

 

فهرست