بازاریابی و فروش (Agriculture)

رسیدن به برتری تجاری با استفاده از استراتژی ورود به بازار، بهینه‌سازی قیمت‌گذاری و فروش

.

صنعت کشاورزی با تغییرات عمده، که بر اثر عوامل اقتصاد خرد، رشد و فشار‌های رقابتی شکل می‌گیرد، مقابله می‌کند. رساندن غذا به بیش از 9 میلیارد نفرد در سال 2050 نیازمند رشد عمدۀ صنعت، و در عین حال توازن منابع و تغییرات روزافزون قیمت است.

.

ما به مشتریان کمک می‌کنیم این مسائل را با شناسایی فرصت‌های رشد حل کرده، و با آن‌ها به منظور برتری تجاری، از طریق استراتژی ورود به بازار، بهینه‌سازی قیمت و فروش کار می‌کنیم.

فعالیت های ما

.

  • کمک به مشتریان بخش کشاورزی در رسیدن به برتری تجاری، با شناخت منابع رشد طبیعی و رسیدن به سوددهی فراتر از بازار

.

  • اطمینان از فروش بالا با ارزیابی عملکرد، برنامه‌های انگیزشی، و مدیریت دقیق عملکرد

.

  • شناسایی فرصت‌های رشد بر اساس ترن‌های کلان و خرد، و طبقه‌بندی داده- محور مشتری

.

  • بهینه‌سازی حاشیۀ سود با استراتژی و ساختار مناسب قیمت‌گذاری، و مدیریت قرارداد

.

  • شناسایی فرصت‌های رشد فروش با استفاده از چرخۀ عمر مشتری، مدیریت حساب، فروش محصولات مرتبط و بازگرداندن مشتری

.

  • بازطراحی مسیر مشتری با ساده‌سازی و تجربۀ چندکاناله

.

  • ایجاد استراتژی ورود به بازار و کانال‌ها، با پشتیبانی بازاریابی اثربخش و با بازدهی بالا، انتخاب و تقویت خرده‌فروش، و پوشش فروش

.

  • ارتقای منابع انسانی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در فروش

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

بیشینه‌سازی فرصت های رشد

روش های نوین مدیریتی موجب شناسایی 500 میلیون دلار فرصت رشد برای یک تولید‌کنندۀ محصولات کشاورزی آمریکایی شد.

بهینه‌سازی قیمت با استفاده از تحلیل پیشرفته

خدمت مشاوره مدیریت موجب رشد به مقدار بیش از 3.5 درصد با استفاده از قیمت‌گذاری مناسب و تحلیل پیشرفتۀ دینامیک قیمت برای یک بازیگر جهانی در زمینۀ کشاورزی شد.

راهنمایی در مورد ورود به بازار

خدمات مدیریتی به یک شرکت موجب شناسایی 80 میلیون دلار پتانسیل افزایش درآمد برای یک تولید‌کنندۀ بذر که در حال ورود به بازار هند بود،شد.

بهینه‌سازی بازاریابی و پخش

روش های نوین مدیریتی موجب ایجاد یک برنامۀ بازاریابی و پخش، و در نتیجه افزایش 30 درصدی در بازگشت سرمایۀ پیش‌بینی شده برای یک بازیگر اروپایی تولید‌کنندۀ مواد اولیه شد.

فهرست