بازاریابی و فروش (Paper)

ما به مشتریان کمک می‌کنیم از تمام اهرم‌های ممکن در بازاریابی و فروش برای رشد بازدهی سرمایه‌گذاری خود استفاده نمایند.

فعالیت های ما

.
   .

استراتژی‌های بازاریابی و فروش، مخصوصا در بخش قیمت‌گذاری صنایع کاغذی در تغییرات همیشگی به سر می‌برند. ما به شرکت‌های سراسر زنجیرۀ ارزش کمک می‌کنیم با درک بهتر عقب‌نشینی جامعه از محصولات کاغذی سنتی در بازار‌های توسعه‌یافته و برای استفاده از رشد تقاضای بازار بسته‌بندی مواد و محصولات کاغذی عمومی مانند دستمال کاغذی استراتژی خود را بهبود ببخشند. ما با مشتریان به منظور پاسخ‌دهی به تغییرات اخیر و پیش‌بینی روند‌های آتی صنعت و رفتار‌های مشتریان در خرید محصولات آن‌ها، و استفاده از فرصت ایجاد تمایز و کسب حاشیۀ سود بالاتر همکاری می‌کنیم.

 .

تغییرات صنعت دائما به تغییر نگاه تجاری، ایجاد ظرفیت‌های داخلی جدید در بازاریابی و فروش، و تغییر شکل کانال‌های خارجی و شبکه‌های توزیع نیاز دارد. ما به مشتریان کمک می‌کنیم ساختار سازمانی، ظرفیت‌ها، و فرایند‌های بخش بازاریابی و فروش را به منظور پشتیبانی بهتر از استراتژی‌ها، جذب مشتریان جدید و کارایی بیشتر در ارتباط با همکاران یکپارچه‌سازی نمایند.

متخصصان بازاریابی و فروش ما با مراکز بازاریابی و فروش همکاری کرده، و از ابزار‌ها و روش‌های این مراکز در پشتیبانی سازمان‌های این صنایع استفاده می‌کنند. این حوزه ها شامل موارد زیر است:

  • جستجو بازار‌های کوچک که سبب شناسایی نیاز‌های برآورده نشدۀ مشتریان در بازار‌های کوچک می‌شود.

  • کمک به شرکت‌ها در شناسایی منابع ارزش و قیمت‌گذاری در بازار‌های B2B و B2C .

  • هدفگذاری عملیات فروش، با استفاده از مراکز داده که به شرکت‌ها در شناسایی عملیات‌های کلی فروش و هزینه‌های مرتبط با آن کمک می‌کند.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

..

گروهی از مشاوران در ارزیابی قیمت‌گذاری برای یک تولیدکنندۀ کاغذ همکاری داشتند. این همکاری با این شرکت سبب شناسایی شکاف‌های قیمتی و حاشیۀ سود برای مشتریان مشابه، و مشخص کردن اینکه خدمت‌رسانی به نیمی از مشتریان حاشیۀ سود منفی دارد شد. و در ایجاد روشی باثبات‌تر در سیاست‌ها و فرایند‌های قیمت‌گذاری در سراسر محصولات و خدمات، شامل قرارداد‌های بلندمدت‌تر برای مواد سنتی برای سفارشات فوری و کار طراحی به شرکت کمک شد. اجرای چنین سیاست‌ها، فرایند‌ها و نقش‌هایی سبب بهبود 4 درصدی سوددهی فروش، و میلیون‌ها دلار پتانسیل سود ناخالص شد.

..

مثال‌های دیگر از خدمات صنعت مشاوره مدیریت به این صنعت:

  • ایجاد برنامه‌ای برای بهبود کارایی هزینه‌کرد تبلیغات تجاری به منظور پشتیبانی از رشد کسب‌و‌کار جدید
  • طراحی بک ارزش پیشنهادی به نام “برگۀ تمیز” و دیدگاه فروش مربوط به آن (شامل توزیع) در توسعۀ محصولات یک کسب‌و‌کار
  • ایجاد فرایند سیستماتی و قابل تکرار، تا یک شرکت در این صنعت بتواند اثربخشی فروش و کارایی کانال‌های توزیع خود را، به منظور رشد درآمد بیشتر کند.

.

فهرست