بازاریابی و فروش (Financial)

ما با شرکت‌های خدمات مالی در ایجاد رشد بلندمدت و پایدار همکاری می‌کنیم

ما با سازمان‌های خدمات مالی شامل شرکت‌های بخش‌های بیمۀ عمر و بازنشستگی، بیمه‌گران املاک، بانک‌های خرده، و وام‌دهندگان برای ایجاد رشد پایدار و بلندمدت همکاری می‌کنیم. ما دانش خود در زمینه‌های استراتژی کسب‌و‌کار، رهبری و عملکرد سازمانی، و برتری عملیات را برای خدمت به مشتریان ترکیب می‌کنیم.

فعالیت های ما

.
   .
  • بهینه‌سازی هزینه‌های بازاریابی: ما با استفاده از مجموعه‌ای از روش‌های آزموده شده به مشتریان کمک می‌کنیم دیدی همه‌جانبه در مورد چگونگی بازاریابی خدمات و محصولات را به منظور رشد عملکرد، از ایجاد آگاهی گرفته تا وفاداری مشتری به دست آورند.

  • ضرورت توزیع: شرکت‌های خدمات مالی باید نیاز به کاهش هزینه‌های توزیع، بازگرداندن مشتری، جذب مشاوران، و ایجاد درآمد را به تعادل برسانند. تحقیقات انحصاری ما در مورد رفتار و علایق مشتریان و مشاوران به بیمه‌گران عمر، مدیران دارایی‌ها، و دیگر شرکت‌های مالی اطلاعاتی را برای حل چالش‌های مختلف در اختیار می‌گذارد.

  • بازاریابی دیجیتال: با افزایش تعداد مشتریانی که خدمات مالی آنلاین را انتخاب می‌کنند، ما با شرکت‌ها در زمینۀ رشد بازاریابی دیجیتال همکاری می‌کنیم. کار ما بر اساس تحقیقات دسته‌اول در مورد رفتار و نیاز‌های مشتریان است.

  • تجربۀ مشتری: ما به مشتریان کمک می‌کنیم مدل‌های کنونی و احتمالی ارائۀ خدمات را در کانال‌هاپی مختلف بررسی کرده، فرصت‌های موجود برای ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان را شناسایی نموده و نشان دهند چگونه تجربۀ بهتر برای مشتریان به درآمد بیشتر ختم می‌شود. دیدگاه و داده‌های انحصاری ما در مورد کسب‌و‌کار‌ها و رفتار بخش‌های مختلف مصرف‌کنندگان، به مشتریان امکان اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی هزینه را می‌دهد.

  • کارایی نیروی فروش: ما با مشتریان در زمینۀ رشد پایدار درآمد از طریق بهبود کارایی نیروی فروش و مشاوره همکاری می‌کنیم. ما بر شناخت دیدگاه‌های راهگشا و مانع فروش در مراحل مختلف حرفه تمرکز کرده و تحقیقات انحصاری خود را در زمینه‌های مختلف توزیع مانند برطرف‌سازی نیاز مشتریان در زمان آمادگی برای بازنشستگی صورت می‌دهیم. ما ظرفیت‌های بی‌نظیری را در مدیریت فروش، شامل جذب، تیم‌ها، آموزش و جبران خدمت داریم.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

  • ایجاد یک ارزش پیشنهادی متمایز و برنامۀ بازاریابی برای بخش بیمۀ شرکت‌ها در یک شرکت بیمه در امریکای شمالی
  • ایجاد یک برنامۀ جهانی توزیع بر پایۀ رشد در محصولات، کانال‌ها، بخش‌های مشتریان و مناطق مختلف.
  • طراحی استراتژی شبکه‌های اجتماعی برای یک بانک خرده

 

فهرست